LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Steward® 30 WG

Vær opmærksom på! Forhandlere af Steward® 30 WG må sælge produktet på det danske marked frem til 19. juni 2022.

EU-kommissionen har netop meddelt følgende deadlines for handel og forbrug af produktet Steward® 30 WG:
 
FMC mister registreringen af produktet den 19. marts 2022. Fra denne dato må FMC ikke længere sælge produktet på det danske marked.  

Forhandlere, af produktet på det danske marked, må sælge til deres kunder frem til 19. juni 2022.

Forbrugere, af produktet, må bruge og opbevare produktet indtil 19. september 2022.

Bekæmpelse af sommerfuglelarver

Steward® 30 WG repræsenterer en ny generation af insektmidler med en unik virkemåde på sommerfuglelarver i kernefrugt og grønt. 

Produktegenskaber

  • Effektivt skadedyrsmiddel med unik virkemåde

  • Unik virkning på sommerfuglelarver i frugt og grønt

  • Bekæmper glimmerbøsser i broccoli

  • Bekæmper majshalvmøl i majs

  • Ingen krydsresistens mellem Steward® og andre skadedyrsmidler

  • Virker målrettet mod larver af viklere, møl, ugler, målere og dagsommerfugle

  • Bekæmper sommerfuglelarver i vindruer.

PRODUKTINFORMATION  
Aktivstof 300 g/l indoxacarb
Formulering Vanddispergerbart granulat (WG)
Emballage 250 g
Dosering 250 g/ha
Resistensklasse IRAC: 22A
Registreringsnummer 11-71


Anvendelse

Steward® 30 WG må kun anvendes til bekæmpelse af insekter i æbler, pærer, vin, agurk, courgetter, græskar, tomat, peberfrugt, chili, aubergine, melon, rødkål, hvidkål, savojkål, rosenkål, blomkål, broccoli, fodermajs og sukkermajs.

Virkemåde

Steward® 30 WG er et kontaktmiddel der binder sig i plantes vokslag. Det er derfor yderst vigtigt, at der sørges for en god dækning af de plantedele, hvor sommerfuglelarverne befinder sig. Steward® 30 WG indeholder det aktive stof indoxacarb, der tilhører gruppen af oxadiazin insekticider, der blokerer natrium kanalerne i insekternes central nervesystem. Larver behandlet med Steward® 30 WG holder op med at spise og får ukoordinerede bevægelser i løbet at få timer. De bliver paralyseret (falder til jorden) og dør indenfor 1-2 døgn. Steward® 30 WG optages i larverne ved indtagelse eller gennem kontakt med midlet. Steward® 30 WG virker på alle larve stadier. Steward® 30 WG har desuden effekt på æg af visse arter, f.eks. æblevikleren. Voksne sommerfugle bekæmpes ikke. Steward® 30 WG bør udsprøjtes på et tidligt angrebsstadium og i enkelte tilfælde ved forebyggende behandlinger. Langtidsvirkning opnås kun på plantedele, der er dækket af sprøjtevæsken. Virkningen er afhængig af doseringens størrelse, samt sprøjtevæskens dækning på afgrøden, men er normalt på ca. 14 dage.

 

 


FMC anbefaler korrekt brug af personlige værnemidler. Du kan læse hvilke værnemidler du bør anvende på produktets sikkerhedsdatablad.

 Læs mere her

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse.
Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

FMC Privacy-Statement

How fmcagro.dk uses cookies

FMC make use of photos, graphic design and illustrations according to copyright law of the EU.
Photo sources: FMC private photos, Agrofoto.dk, Plantevaernonline.dlbr.dk and Shutterstock.com

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.

 

 

Dansk Planteværn