LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Warrant® 70 WG

Effektiv bekæmpelse af skadedyr i væksthuse

Warrant® 70 WG er det højeffektive skadedyrsmiddel til bekæmpelse af forskellige bladlustyper i væksthuse.

Warrant® 70 WG er desuden godkendt til IP produktion i agurk og tomat.  

Produktegenskaber

PRODUKTINFORMATION  
Aktivstof 700 g/l imidacloprid
Formulering Vanddispergerbart granulat (WG)
Emballage 500 g
Dosering Se etiket
Resistensklasse IRAC: 4A
Registreringsnummer 11-41


Anvendelse

Warrant® 70 WG må kun anvendes til bekæmpelse af insekter i prydplanter, tomat, agurk og peberfrugt i væksthus.

Virkemåde

Warrant® 70 WG er et systemisk virkende insektmiddel, der virker som kontakt- og ædegift. Warrant® 70 WG har en god fordelingsevne og yder derfor en god beskyttelse af de behandlede planter over for angreb af bladlus. Warrant® 70 WG virker i en relativ lang periode og har en god effekt gennem alle lusenes udviklingsstadier. Over for mellus er virkningen dog nedsat overfor æg og i det sene nymfestadie, hvor insekterne ikke er aktive og optager føde. Se under afsnittet “Optimale virkningsbetingelser”. Det kan ikke udelukkes, at skadedyrene med tiden kan udvikle en nedsat følsomhed eller resistens mod Warrant® 70 WG. Sælger hæfter ikke for manglende effekt ved evt. resistensdannelse.

 

 


FMC anbefaler korrekt brug af personlige værnemidler. Du kan læse hvilke værnemidler du bør anvende på produktets sikkerhedsdatablad.

 Læs mere her

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse.
Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

FMC Privacy-Statement

How fmcagro.dk uses cookies

FMC make use of photos, graphic design and illustrations according to copyright law of the EU.
Photo sources: FMC private photos, Agrofoto.dk, Plantevaernonline.dlbr.dk and Shutterstock.com

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.

 

 

Dansk Planteværn