LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Azaka®

Azaka® til effektiv rust- og knoldbægerbekæmpelse

Bekæmpelse af rust i kornafgrøder, særligt bygrust og bekæmpelse af svampesygdomme i raps.

Produktegenskaber

  • Økonomisk svampebekæmpelse i korn og raps

  • Effektiv imod knoldbægersvamp og skulpesvamp

  • God effekt på rustsygdomme i korn

  • God nettoøkonomi ved anv. af azoxystrobin i raps

  • Vedligeholdelse af plantens grønne bladareal

  • Syntetiseret udgave af naturligt fungicid

  • Moderne SC-formulering.

PRODUKTINFORMATION  
Aktivstof 250 g/l azoxystrobin
Formulering Suspensionskoncentrat (SC)
Emballage 5 l
Dosering 1 l/ha
Resistensklasse FRAC: 11
Registreringsnummer 11-56


Anvendelse

Azaka®  må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i hvede, triticale, byg, rug og raps.

Virkemåde

Azoxystrobin tilhører gruppen af Qo- inhibitor-fungicider (Qol). Qol-fungiciderne virker i Quinone bindingsstedet i cyto-chrom bc1 komplexet. Herved inhiberes patogenets mitochondria ånding, hvilket hæmmer sporespiring og myceliets vækst. Azoxystrobin virker både profylaktisk og kurativ på enlang række patogener. Azoxystrobin er et systemisk og tranlaminar aktivstof. Azoxystrobin optages igennem bladets overflade eller igennem rødderne, og translokeres igennem xylemet til stængel og blade.

 

 


FMC anbefaler korrekt brug af personlige værnemidler. Du kan læse hvilke værnemidler du bør anvende på produktets sikkerhedsdatablad.

 Læs mere her

This Website uses first and third party cookies to better understand your preferences, to offer you an optimal user experience, to keep track of statistics and to be able to collect your feedback. By clicking "Accept" or clicking on a link on this Website, you consent to the use of cookies. Read more about these cookies.

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse.
Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

FMC Privacy-Statement 

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.

 

 

Dansk Planteværn