LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Riza® 200 EC

Beskytter imod svampesygdomme i korn og raps

Riza® 200 EC er et effektivt og økonomisk svampemiddel, der beskytter imod rustsygdomme i korn og svampesygdomme i raps. Produktet er en god blandingspartner til Azaka®.

Produktegenskaber

  • Effektiv imod rustsygdomme i korn

  • God effekt på svampesygdomme i raps

  • God nettoøkonomi ved anvendelse af tebuconzol i raps

  • Yderst letopløselig og blandbar EC-formulering

  • Klassisk triazol

  • Systemisk svampemiddel

  • God blandingspartner til Azaka® i vinterraps.

PRODUKTINFORMATION  
Aktivstof 200 g/l tebuconazol
Formulering Emulsionskoncentrat (EC)
Emballage 5 l
Dosering 1,25 l/ha
Resistensklasse FRAC: 3
Registreringsnummer 11-47


Anvendelse

Riza® 200 EC må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i korn og raps.

Virkemåde

Riza® 200 EC indeholder aktivstoffet tebuconazol. Tebuconazol er et stærkt triazol mod betydende sygdomme. Tebuconazol er en såkaldt ergosterol-hæmmer. Ergosterol er en vigtig fedtsyre i svampens cellemembran, og uden ergosterol, vil svampens cellevægge blive slappe og kollapse. Tebuconazol er systemisk og optages hurtigt i bladene efter udsprøjtning. Tebuconazol transporteres i vedvævet (xylemet) nedefra og ud/op mod blad og skudspidser. Den systemiske virkning sikrer en god forebyggende - og i nogen grad helbredende - effekt. 

 


FMC anbefaler korrekt brug af personlige værnemidler. Du kan læse hvilke værnemidler du bør anvende på produktets sikkerhedsdatablad.

 Læs mere her

This Website uses first and third party cookies to better understand your preferences, to offer you an optimal user experience, to keep track of statistics and to be able to collect your feedback. By clicking "Accept" or clicking on a link on this Website, you consent to the use of cookies. Read more about these cookies.

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse.
Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

FMC Privacy-Statement 

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.

 

 

Dansk Planteværn