LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Rubric®

Vigtigt aktivstof i behandling af svampesygdomme

Rubric® er et vigtigt produkt i behandling af svampesygdomme. Produktet er effektivt imod de mest udbredte svampesygdomme og godkendt til mange forskellige afgrøder. 

Vær opmærksom på produktet er afmeldt
Evt. restlager af Rubric® må lovligt anvendes indtil 31-10-2021, hvorefter der er opbevarings- og anvendelsesforbud. 

Produktegenskaber

  • Rygraden i svampebehandling af korn og roer

  • Vigtigt triazol i hvededyrkning

  • Moderne formulering af epoxiconazol

  • Høj opløselighed, undgå udfældningsproblemer

  • Frihed til at vælge blandingspartner efter behov

  • Særdeles effektiv imod rustsygdomme

  • Mest koncentrerede epoxiconazolprodukt på markedet. 

PRODUKTINFORMATION  
Aktivstof 125 g/l epoxiconazol
Formulering Suspensionskoncentrat (SC)
Emballage 5 l og 10 l
Dosering 1 l/ha
Resistensklasse FRAC: 3
Registreringsnummer 11-29


Anvendelse

Rubric®  er effektiv mod de mest udbredte svampesygdomme. Rubric® er godkendt i hvede, byg, rug, triticale, havre og bederoer.

Virkemåde

Rubric®  er et systemisk, blandbart og letopløseligt middel, der hurtigt bliver optaget i bladene efter udsprøjtning. Herefter bliver midlet transporteret i vedvævet (xylemet) nedefra og ud/op mod blad- og skudspidserne. Den systemiske virkning sikrer en god helbredende (kurativ) og forebyggende effekt. Rubric® virker hæmmende på ergosterol dannelse i svampen. Ergosteroler er en vigtig fedtsyre i svampens cellemembran. Ved brug af midlet på allerede infice rede planter, stoppes svampens vækst og svampevævets spredning effektivt.

Effekt på betydende plantesygdomme

Hvede Rubric®
Septoria    
Gulrust
Brunrust
Byg          
Bygrust
Skoldplet  
Bygbladplet    
Roer          
Bederust  
Ramularia  
Cercospora  

Kilde: Oversigt over Landsforsøgene 2017

 


FMC anbefaler korrekt brug af personlige værnemidler. Du kan læse hvilke værnemidler du bør anvende på produktets sikkerhedsdatablad.

 Læs mere her

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse.
Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

FMC Privacy-Statement

How fmcagro.dk uses cookies

FMC make use of photos, graphic design and illustrations according to copyright law of the EU.
Photo sources: FMC private photos, Agrofoto.dk, Plantevaernonline.dlbr.dk and Shutterstock.com

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.

 

 

Dansk Planteværn