LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Vendetta®

Effektiv bekæmpelse af skimmel og alternaria

Vendetta® er et samformuleret produkt, der beskytter imod kartoffelskimmel og alternaria. Må anvendes 3 gange i vækstsæsonen fra knolddannelse til afmodning.

Produktegenskaber

  • Et aktivstof med systemisk virkning

  • Et aktivstof med kontaktvirkning

  • Bekæmpelse af kartoffelskimmel

  • Bekæmpelse af kartoffelbladplet

  • Nedsat risiko for resistens

  • Unik kombination af aktivstoffer

  • Synergistisk effekt af aktivstofferne.

PRODUKTINFORMATION  
Aktivstof 150 g/l azoxystrobin + 375 g/l fluazinam
Formulering Suspensionskoncentrat (SC)
Emballage 5 l
Dosering 3 x 0,5 l/ha
Resistensklasse FRAC: 11 + 29
Registreringsnummer 11-58


Anvendelse

Vendetta® må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler. Vendetta® må anvendes i afgrødens vækststadie (VS) 41 – 97 1-2 behandlinger kan foretages før VS 59. 1-2 behandlinger kan foretages efter VS 59. Vendetta® må anvendes maksimalt 3 gange per sæson. Som minimum skal der være 7 dage mellem behandlingerne. Vendetta®  må ikke anvendes senere end 7 dage før høst.

Virkemåde

Azoxystrobin inhiberer patogenets mitochondria ånding, hvilket hæmmer sporespiring og mycelie vækst. Azoxystrobin virker både profylaktisk og kurativ på en lang række patogerne. Azoxystrobin er et systemisk og tranlaminar aktivstof. Azoxystrobin optages igennem bladets overflade eller igennem rødderne, og translokeres igennem xylemet til stængel og blade. Fluazinam er et ikke-systemisk, multisite svampemiddel med kontaktvirkning, der anvendes forebyggende til bekæmpelse af kartoffelskimmel. Fluazinam hindrer skimmelsporerne i at spire på kartoffelbladene og nedsætter sporuleringen. Fluazinam har en særdeles god virkning overfor knoldskimmel. Fluazinam har forskellige virkemåder, blandt andet afkobling af oxidativ phosphorylering.

 

 


FMC anbefaler korrekt brug af personlige værnemidler. Du kan læse hvilke værnemidler du bør anvende på produktets sikkerhedsdatablad.

 Læs mere her

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse.
Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

FMC Privacy-Statement

How fmcagro.dk uses cookies

FMC make use of photos, graphic design and illustrations according to copyright law of the EU.
Photo sources: FMC private photos, Agrofoto.dk, Plantevaernonline.dlbr.dk and Shutterstock.com

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.

 

 

Dansk Planteværn