LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Zignal® 500 SC

Effektiv bekæmpelse af kartoffelskimmel

Zignal® 500 SC er et ikke-systemisk svampemiddel til forebyggende bekæmpelse af kartoffelskimmel. Produktet har en særdeles god virkning overfor knoldskimmel.

Produktegenskaber

  • Effektiv og sikker bekæmpelse af kartoffelskimmel

  • God effekt imod knoldskimmel

  • Sporedræbende

  • Intelligent resistensforebyggelse

  • Ingen begrænsning i behandlet areal/dag

  • Yderst blandbar SC-formulering

  • Effektivt kontaktmiddel. 

PRODUKTINFORMATION  
Aktivstof 500 g/l Fluazinam
Formulering Suspensionskoncentrat (SC)
Emballage 5 l
Dosering 10 x 0,4 l/ha (FMC anbefaling 4 x 0,4 l/ha)
Resistensklasse FRAC: 29
Registreringsnummer 11-35


Anvendelse

Zignal® 500 SC må kun anvendes til svampebekæmpelse i kartofler. Zignal® 500 SC anvendes forebyggende til bekæmpelse af kartoffelskimmel. Kartofler må  ikke behandles senere end syv dage før optagning.

Virkemåde

Zignal® 500 SC er et ikke-systemisk svampemiddel med kontaktvirkning og skal anvendes forebyggende til bekæmpelse af kartoffelskimmel. Zignal® 500 SC hindrer skimmelsporerne i at spire på kartoffelbladene og nedsætter sporuleringen. Zignal® 500 SC har en særdeles god virkning overfor knoldskimmel. Første sprøjtning skal udføres når skimmelvarsel udsendes, eller inden betingelserne for skimmelangreb er tilstede. Zignal® 500 SC må maksimalt anvendes 10 gange i en vækstsæson, men som led i en ansvarlig resistensstrategi anbefaler FMC, at du maksimalt benytter Zignal® 500 SC 4 gange i dit sprøjteprogram.

 

Aktuelle artikler

Zignal® 500 SC - effektiv mod knoldskimmel

Zignal® 500 SC fra Cheminova er et produkt, som har god effekt på kartoffelskimmel og knoldskimmel...

 

 


FMC anbefaler korrekt brug af personlige værnemidler. Du kan læse hvilke værnemidler du bør anvende på produktets sikkerhedsdatablad.

 Læs mere her

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse.
Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

FMC Privacy-Statement

How fmcagro.dk uses cookies

FMC make use of photos, graphic design and illustrations according to copyright law of the EU.
Photo sources: FMC private photos, Agrofoto.dk, Plantevaernonline.dlbr.dk and Shutterstock.com

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.

 

 

Dansk Planteværn