LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Ukrudtsmidler

Bredt sortiment af ukrudtsmidler fra FMC 

FMC er en af verdens førende forskningsbaseret virksomheder, der udvikler og producerer innovative ukrudtsmidler.

Sulfonylurea (SU)-produkter (Minimidler)
FMC tilbyder et bredt udvalg af SU-produkter herunder Ally® SX®, Express® Gold SX®Express® SX®, Harmony® Plus SX®, Harmony® SX® og Harass®. SX-fomulering er en nyudviklet og optimeret formuleringsteknologi.

Ally® SX®, Express® Gold SX®Express® SX® og Harmony® SX® er formuleret som SX-teknologi.
Safari® indeholder aktivstoffet triflusulfuron, som er selektivt i roer.

Mikrokapselteknologi
FMC er en af verdens førende virksomheder indenfor mikrokapselformuleringer. Teknologien sikrer optimal frigivelse af aktivstoffet i forhold til ukrudtets vækst.

Centium® 36 CS, Novitron® DAM TEC TM og Reactor® 360 CS er mikrokapselformulerede. Novitron® DAM TEC TM er desuden formuleret med den patenteret DAM TEC TM teknologi, som sikrer stabilitet af de kombinerede aktivstoffer.

Selektiv græsukrudtsbekæmpelse mod bl.a. flyvehavre
Safener-baserede herbicider beskytter afgrøderne. FMC har udviklet det unikke safener-system, som gør Foxtrot® selektivt.

Miljørigtige formuleringer af glyphosatprodukter
FMC er kendt for sin brede serie af glyphosat produkter, Glyfonova®. FMC har i dag registreret en lang række formuleringer, som leverer totalbekæmpelse af ukrudt. Vores produkter er moderne og lever op til miljø- og håndteringskrav. NovaBalance® sørger for fuld udnyttelse af hvert enkelt gram aktivstof.

This Website uses first and third party cookies to better understand your preferences, to offer you an optimal user experience, to keep track of statistics and to be able to collect your feedback. By clicking "Accept" or clicking on a link on this Website, you consent to the use of cookies. Read more about these cookies.

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse.
Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

FMC Privacy-Statement 

©2019 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.

 

 

Dansk Planteværn