LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Ally® 20 SX®

OBS!
Ally® SX® har ændret navn til Ally® 20 SX®

Læs mere om nye produktnavne her: OBS! Nye produktnavne 

Målrettet ukrudtsbekæmpelse i korn

Ally® 20 SX® sikrer målrettet og økonomisk bekæmpelse af vanskelige ukrudtsarter i korn bl.a. stedmoder, kamille og korsblomstret ukrudt.

SX®-teknologi sikrer fuldstændig opløsning af aktivstoffet, hurtig optagelse af aktivstoffet i ukrudtet og lettere rengøring af sprøjtetanken.

Produktegenskaber

  • Formuleret med SX®-teknologi

  • Målrettet bekæmpelse af restukrudt i vintersæd om foråret

  • Bekæmper blandt meget andet stedmoder, kamille og korsblomstret ukrudt

  • Meget letopløseligt granulat = sikker rengøring af tank

  • Ingen restriktioner på halmanvendelse

  • Både bladvirkning og jordvirkning

  • 18,75 g Ally® 20 SX® = 1 tablet Ally® ST.

PRODUKTINFORMATION  
Aktivstof 200 g/kg metsulfuron-methyl
Formulering Vandispergerbart granulat (WG)
Emballage 100 g
Dosering 20 g/ha
Resistensklasse HRAC: B
Registreringsnummer 11-73


Anvendelse

Ally® 20 SX® er et selektivt systemisk herbicid, som bekæmper en lang række problematiske ukrudtsarter i korn.

Virkemåde

Ally® 20 SX® optages via blade og til dels rødder - hvis jorden er fugtig, fremmes optaget gennem rødderne. Herefter bliver Ally® 20 SX® transporteret ud mod blad- og skudspidserne, hvorefter produktionen af 3 vigtige aminosyrer ophører. Dette skyldes, at et bestemt enzym (acetolactace synthasen (ALS)) blokeres.

 

 


FMC anbefaler korrekt brug af personlige værnemidler. Du kan læse hvilke værnemidler du bør anvende på produktets sikkerhedsdatablad.

 Læs mere her

This Website uses first and third party cookies to better understand your preferences, to offer you an optimal user experience, to keep track of statistics and to be able to collect your feedback. By clicking "Accept" or clicking on a link on this Website, you consent to the use of cookies. Read more about these cookies.

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse.
Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

FMC Privacy-Statement 

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.

 

 

Dansk Planteværn