LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Ally® 20 SX®

Målrettet ukrudtsbekæmpelse i korn

Ally® 20 SX® sikrer målrettet og økonomisk bekæmpelse af vanskelige ukrudtsarter i korn bl.a. stedmoder, kamille og korsblomstret ukrudt.

SX®-teknologi sikrer fuldstændig opløsning af aktivstoffet, hurtig optagelse af aktivstoffet i ukrudtet og lettere rengøring af sprøjtetanken.

Produktegenskaber

  • Formuleret med SX®-teknologi

  • Målrettet bekæmpelse af restukrudt i vintersæd om foråret

  • Bekæmper blandt meget andet stedmoder, kamille og korsblomstret ukrudt

  • Meget letopløseligt granulat = sikker rengøring af tank

  • Ingen restriktioner på halmanvendelse

  • Både bladvirkning og jordvirkning

PRODUKTINFORMATION  
Aktivstof 200 g/kg metsulfuron-methyl
Formulering Vandispergerbart granulat (WG)
Emballage 100 g
Dosering 20 g/ha
Resistensklasse HRAC: B
Registreringsnummer 11-73


Anvendelse

Ally® 20 SX® er et selektivt systemisk herbicid, som bekæmper en lang række problematiske ukrudtsarter i korn.

Virkemåde

Ally® 20 SX® optages via blade og til dels rødder - hvis jorden er fugtig, fremmes optaget gennem rødderne. Herefter bliver Ally® 20 SX® transporteret ud mod blad- og skudspidserne, hvorefter produktionen af 3 vigtige aminosyrer ophører. Dette skyldes, at et bestemt enzym (acetolactace synthasen (ALS)) blokeres.

 

 


FMC anbefaler korrekt brug af personlige værnemidler. Du kan læse hvilke værnemidler du bør anvende på produktets sikkerhedsdatablad.

 Læs mere her

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse.
Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

FMC Privacy-Statement

How fmcagro.dk uses cookies

FMC make use of photos, graphic design and illustrations according to copyright law of the EU.
Photo sources: FMC private photos, Agrofoto.dk, Plantevaernonline.dlbr.dk and Shutterstock.com

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.

 

 

Dansk Planteværn