LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Centium® 36 CS

Original mikrokapselteknologi imod ukrudt

Centium® 36 CS bekæmper tokimbladet ukrudt i en lang række bredbladede afgrøder bl.a. roer, rødbeder, vinterraps, kartofler, ærter og gulerødder. Derudover er Centium® 36 CS godkendt til mindre anvendelse i en række afgrøder.

Bekæmpelse af ukrudt i roer - FORSØG på Lolland

Junu 2020: Technical Sales Manager, Michael Petersen Rose, besøger forsøg ved Råhavegård ved Holeby på Lolland og giver sin vurdering af og strategiforslag til ukrudtsbekæmpelse i roer.


Bekæmpelse af ukrudt i roer

April 2020: Technical Sales Manager, Michael Petersen Rose, går i marken og fortæller om bekæmpelse af ukrudt i roer samt giver forslag strategier. Se også strategierne herUkrudtsbekæmpelse i vinterraps

Vær på forkant med ukrudtsbekæmpelse i næste år vinterraps. FMC konsulent, Michael Petersen Rose, giver råd og strategiforslag til ukrudtsbekæmpelse i vinterraps.


Bekæmpelse af ukrudt i kartofler

Maj 2020: Mød Technical Sales Manager, Michael Petersen Rose, i marken, hvor han gennemgår ukrudtsarter og rådgiver om bekæmpelse af ukrudt i kartofler
med Novitron® DAM TEC TM og Centium® 36 CS.


 pdf Etiket


 pdf Sikkerhedsdatablad


Mindre anvendelser:
pdf Vår- og vinterhestebønner pdf Spinat pdf Bladbeder pdf Blomsterfrø pdf Gul sennep pdf Hvidkål pdf Kinesisk kål pdf Rosenkål- hovedkål og blomkål pdf Kørvel pdf Olieræddike pdf Vinterraps pdf Gulerødder pdf Pastinak og persillerod pdf Persille pdf Planteskolekulturer-prydplanter på friland pdf Skorzonerrod pdf Urtechrysantemum


Mindre anvendelse: Download brugsanvisninger nederst på siden


 pdf Produktblad


Beslutningsstøtteværktøj til anvendelse af clomazon i roer: pdf Clomazon til roer


 

Produktegenskaber

  • Maksimal effekt mod ukrudt i vinterraps

  • Formuleret i en moderne mikrokapsel, der beskytter afgrøden

  • Meget høj effekt imod hyrdetaske og fuglegræs (også SU-resistent)

  • Høj effekt imod burresnerre, storkronet ærenpris og rød tvetand

  • 18 brugsanvisninger til mindre anvendelse i over 20 forskellige afgrøder

  • Registreret til mindre anvendelse efter rapsens fremspiring

  • Høj effekt imod enårig rapgræs.

Brug ikke Centium 36 CS® på afgrøder i væksthus, eller overdækkede afgrøder (plastik, fiberdug o.lign.)

PRODUKTINFORMATION  
Aktivstof  360 g/l clomazon
Formulering Mikrokapselsuspension (CS)
Emballage 1 l og 5 l
Dosering 0,25 l/ha
Resistensklasse HRAC: F4
Registreringsnummer 421-2


Anvendelse

Centium® 36 CS må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i roer, rødbeder, vinterraps, kartofler, ærter og gulerødder.

Virkemåde

Clomazon optages i spiringsfasen via kimstængel og rodnet, hvor det påvirker dannelsen af klorofyl og andre pigmenter. På denne måde blokeres for fotosyntesen i følsomme planter. Ukrudtsplanterne dør i spiringsfasen eller umiddelbart efter fremspirigen. Påvirkede ukrudtsplanter bliver kraftigt afblegede. Kulturplanter kan ligeledes blive påvirket af clomazon, men er i stand til at gendanne klorofyl i de afblegede områder. Derfor bliver de afblegede blade grønne og fuldt funktionsdygtige igen.

Brugsanvisninger til mindre anvendelse

Download brugsanvisninger til mindre anvendelse af Centium® 36 CS.

Brugsanvisning til mindre anvendelse af Centium® 36 CS (421-2) i VÅR- OG VINTERHESTEBØNNER til produktion af udsæd og foder


Brugsanvisning til mindre anvendelse af Centium® 36 CS i SPINAT til frøavl


Brugsanvisning til mindre anvendelse af Centium® 36 CS i BLADBEDER til frøavl


Brugsanvisning til mindre anvendelse af Centium® 36 CS i CHRYSANTEMUM CARINATUM, CALENDULA OFFICINALIS, PAPAVER RHOEAS, IBERIS SEMPEVIRENS og CONVOLVULUS TRICOLOUR til frøproduktion


Brugsanvisning til mindre anvendelse af Centium® 36 CS (421-2) i GUL SENNEP til produktion af udsæd


Brugsanvisning til mindre anvendelse af Centium® 36 CS i HVIDKÅL til frøavl


Brugsanvisning til mindre anvendelse af Centium® 36 CS i KINESISK KÅL til frøavl


Godkendelse til mindre anvendelse og vejledning / brugsanvisning til brug af Centium® 36 CS i ROSENKÅL, HOVEDKÅL (RØD – OG HVIDKÅL, SAVOYKÅL) samt BLOMSTERKÅL (BLOMKÅL OG BROCCOLI)


Brugsanvisning til mindre anvendelse af Centium® 36 CS i KØRVEL til frøavl


Brugsanvisning til mindre anvendelse af Centium® 36 CS i OLIERÆDDIKE til produktion af udsæd


Brugsanvisning til mindre anvendelse af Centium® 36 CS (421-2) plus Stomp CS (19-205) i VINTERRAPS i afgrødens stadie 12-13


Brugsanvisning til mindre anvendelse af Centium® 36 CS (421-2) i GULERØDDER efter fremspiring


Brugsanvisning til mindre anvendelse af Centium® 36 CS (421-2) i PASTINAK og PERSILLEROD


Brugsanvisning til mindre anvendelse og vejledning i brug af Command® CS (19-109) og Centium® 36 CS (421-2) i PERSILLE til frøproduktion


Brugsanvisning til mindre anvendelse af Centium® 36 CS i PLANTESKOLEKULTURER/PRYDPLANTER PÅ FRILAND


Brugsanvisning til mindre anvendelse af Centium® 36 CS i etableret SKORZONERROD til frøavl


Brugsanvisning til mindre anvendelse af Centium® 36 CS i URTECHRYSANTEMUM til frøavl


Brugsanvisning til mindre anvendelse af Centium® 36 CS (421-2) i VÅRRAPS til produktion af udsæd

 


FMC anbefaler korrekt brug af personlige værnemidler. Du kan læse hvilke værnemidler du bør anvende på produktets sikkerhedsdatablad.

 Læs mere her

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse.
Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

FMC Privacy-Statement

How fmcagro.dk uses cookies

FMC make use of photos, graphic design and illustrations according to copyright law of the EU.
Photo sources: FMC private photos, Agrofoto.dk, Plantevaernonline.dlbr.dk and Shutterstock.com

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.

 

 

Dansk Planteværn