LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Centium® 36 CS

Må anvendes både før og efter fremspiring af roerne

Centium® 36 CS er registreret til ukrudtsbekæmpelse i roer, vinterraps, kartofler, ærter, gulerødder og rødbeder. Må i roer anvendes både før fremspiring og som et bladmiddel, når roerne har udviklet to løvblade.

Bekæmper især fuglegræs, hyrdetaske, burresnerre, hundepersille, hvidmelet gåsefod, ærenpris og læge-jordrøg. Effekten af Centium® 36 CS på spildraps, vejpileurt og sort natskygge sikrer en mere effektiv bekæmpelse af opfølgende sprøjtninger. Der må anvendes op til 0,2 l/ha Centium® 36 CS pr. år i roer.

Produktegenskaber

  • Patenteret mikrokapselformulering (CS), der optimerer ukrudtseffekten

  • Maksimal effekt mod ukrudt i kartofler, roer og vinterraps

  • Må anvendes både før og efter fremspiring af roerne

  • Meget høj effekt imod hyrdetaske og fuglegræs (også SU-resistent)

  • Høj effekt imod burresnerre, storkronet ærenpris, rød tvetand og enårig rapgræs

  • Godkendt til mindre anvendelse i mere end 20 forskellige afgrøder

  • Registreret til mindre anvendelse efter rapsens fremspiring.

Bekæmpelse af ukrudt i roer og strategiforslag

April 2022 (opdateret version): Michael Petersen Rose, Commercial Lead Nordics ved FMC går i marken og fortæller om bekæmpelse af ukrudt i roer samt giver forslag strategier. Se strategiforslag her

Anvendelse af Centium® 36 CS til roer

Juni 2020: Michael Petersen Rose, Commercial Lead Nordics ved FMC besøger forsøg ved Råhavegård ved Holeby på Lolland i juni 2020 og giver sin vurdering af og strategiforslag til ukrudtsbekæmpelse i roer med den udvidet anvendelse (2021) af Centium® 36 CS til roer og rødbeder.


 pdf Etiket


 pdf Sikkerhedsdatablad


pdf Produktblad Centium 36 CS


Mindre anvendelse: Download brugsanvisninger længere nede på produktsiden


Beslutningsstøtteværktøj til anvendelse af clomazon i roer: pdf Clomazon til roer


 

PRODUKTINFORMATION  
Aktivstof  360 g/l clomazon
Formulering Mikrokapselsuspension (CS)
Emballage 1 l og 5 l
Dosering 0,25 l/ha
Resistensklasse HRAC: F4
Registreringsnummer 421-2

OBS! Brug ikke Centium 36 CS® på afgrøder i væksthus, eller overdækkede afgrøder (plastik, fiberdug o.lign.)

Anvendelse

Centium® 36 CS må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i roer, rødbeder, vinterraps, kartofler, ærter og gulerødder.

Virkemåde

Clomazon optages i spiringsfasen via kimstængel og rodnet, hvor det påvirker dannelsen af klorofyl og andre pigmenter. På denne måde blokeres for fotosyntesen i følsomme planter. Ukrudtsplanterne dør i spiringsfasen eller umiddelbart efter fremspirigen. Påvirkede ukrudtsplanter bliver kraftigt afblegede. Kulturplanter kan ligeledes blive påvirket af clomazon, men er i stand til at gendanne klorofyl i de afblegede områder. Derfor bliver de afblegede blade grønne og fuldt funktionsdygtige igen.

Brugsanvisninger til mindre anvendelse

Download brugsanvisninger til mindre anvendelse af Centium® 36 CS.

Brugsanvisning til mindre anvendelse af Centium® 36 CS (421-2) i pdf Vår- og vinterhestebønner til produktion af udsæd og foder


Brugsanvisning til mindre anvendelse af Centium® 36 CS i pdf Spinat til frøavl


Brugsanvisning til mindre anvendelse af Centium® 36 CS i pdf Bladbeder til frøavl


Brugsanvisning til mindre anvendelse af Centium® 36 CS i pdf Chrysantemum carinatum, Calendula officinalis, Papaver rhoeas, Iberis sempevirens og Convolvulus tricolour til frøproduktion


Brugsanvisning til mindre anvendelse af Centium® 36 CS (421-2) i pdf Gul sennep til produktion af udsæd


Brugsanvisning til mindre anvendelse af Centium® 36 CS i pdf Hvidkål til frøavl


Brugsanvisning til mindre anvendelse af Centium® 36 CS i pdf Kinesisk kål til frøavl


Godkendelse til mindre anvendelse og vejledning / brugsanvisning til brug af Centium® 36 CS i pdf Rosenkål, hovedkål (rødkål, hvidkål og savoykål) og blomsterkål (blomkål og broccoli)


Brugsanvisning til mindre anvendelse af Centium® 36 CS i pdf Kørvel til frøavl


Brugsanvisning til mindre anvendelse af Centium® 36 CS i pdf Olieræddike til produktion af udsæd


Brugsanvisning til mindre anvendelse af Centium® 36 CS (421-2) plus Stomp CS (19-205) i
pdf Vinterraps i afgrødens stadie 12-13


Brugsanvisning til mindre anvendelse af Centium® 36 CS (421-2) i pdf Gulerødder efter fremspiring


Brugsanvisning til mindre anvendelse af Centium® 36 CS (421-2) i pdf Pastinak og persillerod


Brugsanvisning til mindre anvendelse og vejledning i brug af Command® CS (19-109) og Centium® 36 CS (421-2) i pdf Persille til frøproduktion


Brugsanvisning til mindre anvendelse af Centium® 36 CS i pdf Planteskolekulturer / Prydplanter på friland


Brugsanvisning til mindre anvendelse af Centium® 36 CS i etableret pdf Skorzonerrod til frøavl


Brugsanvisning til mindre anvendelse af Centium® 36 CS i pdf Urtechrysantemum til frøavl


Brugsanvisning til mindre anvendelse af Centium® 36 CS (421-2) i pdf Vårraps til produktion af udsæd

 


FMC anbefaler korrekt brug af personlige værnemidler. Du kan læse hvilke værnemidler du bør anvende på produktets sikkerhedsdatablad.

 Læs mere her

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse.
Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

FMC Privacy-Statement

How fmcagro.dk uses cookies

FMC make use of photos, graphic design and illustrations according to copyright law of the EU.
Photo sources: FMC private photos, Agrofoto.dk, Plantevaernonline.dlbr.dk and Shutterstock.com

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.

 

 

Dansk Planteværn