LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Centium® 36 CS

Maksimal effekt på ukrudt i vinterraps 

En effektiv og tidlig ukrudtsbekæmpelse er afgørende for den bedste etablering og sikring af udbyttepotentialet i vinterraps. Særligt på arealer med større ukrudtstryk, på pløjefri arealer og på arealer med meget enårig rapgræs, fuglegræs, ærenpris, hyrdetaske, burresnerre og tvetand m.fl, vil en tidlig behandling med Centium® 36 CS have stor værdi.

Før fremspiring må Centium® 36 CS anvendes med op til 0,25 l/ha.

Centium® 36 CS har desuden en vis effekt på væselhale og storkenæb.

Centium® 36 CS har også en godkendelse til mindre anvendelse efter fremspiring, når rapsen har 2-3 blade. Her kan anvendes op til 0,15 l/ha.   

På arealer uden større problemer med kamille og valmuer, kan en behandling med Centium® 36 CS før fremspiring ofte være tilstrækkelig. Ofte følges op med Kerb, hvor der er problemer med græsukrudt som enårig rapgræs, rævehale, rajgræs, væselhale og spildkorn, men husk, Kerb må først anvendes i november og december, og desværre ser der fortsat ud til at være udfordringer med at skaffe tilstrækkelige mængder af Kerb. Hvis Kerb ikke er tilgængelig, er det endnu mere relevant at få bekæmpet enårig rapgræs med Centium® 36 CS ved etablering.

Centium® 36 CS er registreret til ukrudtsbekæmpelse i vinterraps, kartofler, ærter, gulerødder med 0,25 l/ha samt i roer og rødbeder med 0,2 l/ha.

Produktegenskaber

  • Formuleret i en patenteret mikrokapsel, der optimerer ukrudtseffekten

  • Meget høj effekt imod hyrdetaske og fuglegræs (også SU-resistent)

  • Høj effekt imod burresnerre, storkronet ærenpris, rød tvetand og enårig rapgræs

  • Registreret til 6 forskellige afgrøder

  • Godkendt til mindre anvendelse i mere end 20 forskellige afgrøder

  • Godkendt til mindre anvendelse efter fremspiring af raps og roer

  • God støtte til bekæmpelse af hundepersille i roer

  • God støtte til bekæmpelse af sort natskygge i kartofler.

Bekæmpelse af ukrudt i vinterraps med Centium® 36 CS

Michael Petersen Rose, Commercial Lead Nordics, giver gode råd direkte fra marken til bekæmpelse af ukrudt i vinterraps med Centium® 36 CS. 


 pdf Centium 36 CS etiket


 pdf Centium 36 CS sikkerhedsdatablad


pdf Produktblad Centium 36 CS


Mindre anvendelse: Download brugsanvisninger længere nede på produktsiden


Beslutningsstøtteværktøj til anvendelse af clomazon i roer: pdf Clomazon til roer


 

PRODUKTINFORMATION  
Aktivstof  360 g/l clomazon
Formulering Mikrokapselsuspension (CS)
Emballage 1 l og 5 l
Dosering 0,25 l/ha
Resistensklasse HRAC: F4
Registreringsnummer 421-2

OBS! Brug ikke Centium 36 CS® på afgrøder i væksthus, eller overdækkede afgrøder (plastik, fiberdug o.lign.)

Anvendelse

Centium® 36 CS må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i roer, rødbeder, vinterraps, kartofler, ærter og gulerødder.

Virkemåde

Clomazon optages i spiringsfasen via kimstængel og rodnet, hvor det påvirker dannelsen af klorofyl og andre pigmenter. På denne måde blokeres for fotosyntesen i følsomme planter. Ukrudtsplanterne dør i spiringsfasen eller umiddelbart efter fremspirigen. Påvirkede ukrudtsplanter bliver kraftigt afblegede. Kulturplanter kan ligeledes blive påvirket af clomazon, men er i stand til at gendanne klorofyl i de afblegede områder. Derfor bliver de afblegede blade grønne og fuldt funktionsdygtige igen.

Brugsanvisninger til mindre anvendelse

Download brugsanvisninger til mindre anvendelse af Centium® 36 CS.

Brugsanvisning til mindre anvendelse af Centium® 36 CS (421-2) i pdf Vår- og vinterhestebønner til produktion af udsæd og foder


Brugsanvisning til mindre anvendelse af Centium® 36 CS i pdf Spinat til frøavl


Brugsanvisning til mindre anvendelse af Centium® 36 CS i pdf Bladbeder til frøavl


Brugsanvisning til mindre anvendelse af Centium® 36 CS i pdf Chrysantemum carinatum, Calendula officinalis, Papaver rhoeas, Iberis sempevirens og Convolvulus tricolour til frøproduktion


Brugsanvisning til mindre anvendelse af Centium® 36 CS (421-2) i pdf Gul sennep til produktion af udsæd


Brugsanvisning til mindre anvendelse af Centium® 36 CS i pdf Hvidkål til frøavl


Brugsanvisning til mindre anvendelse af Centium® 36 CS i pdf Kinesisk kål til frøavl


Godkendelse til mindre anvendelse og vejledning / brugsanvisning til brug af Centium® 36 CS i pdf Rosenkål, hovedkål (rødkål, hvidkål og savoykål) og blomsterkål (blomkål og broccoli)


Brugsanvisning til mindre anvendelse af Centium® 36 CS i pdf Kørvel til frøavl


Brugsanvisning til mindre anvendelse af Centium® 36 CS i pdf Olieræddike til produktion af udsæd


Brugsanvisning til mindre anvendelse af Centium® 36 CS (421-2) plus Stomp CS (19-205) i
pdf Vinterraps i afgrødens stadie 12-13


Brugsanvisning til mindre anvendelse af Centium® 36 CS (421-2) i pdf Gulerødder efter fremspiring


Brugsanvisning til mindre anvendelse af Centium® 36 CS (421-2) i pdf Pastinak og persillerod


Brugsanvisning til mindre anvendelse og vejledning i brug af Command® CS (19-109) og Centium® 36 CS (421-2) i pdf Persille til frøproduktion


Brugsanvisning til mindre anvendelse af Centium® 36 CS i pdf Planteskolekulturer / Prydplanter på friland


Brugsanvisning til mindre anvendelse af Centium® 36 CS i etableret pdf Skorzonerrod til frøavl


Brugsanvisning til mindre anvendelse af Centium® 36 CS i pdf Urtechrysantemum til frøavl


Brugsanvisning til mindre anvendelse af Centium® 36 CS (421-2) i pdf Vårraps til produktion af udsæd

 


FMC anbefaler korrekt brug af personlige værnemidler. Du kan læse hvilke værnemidler du bør anvende på produktets sikkerhedsdatablad.

 Læs mere her

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse.
Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

FMC Privacy-Statement

How fmcagro.dk uses cookies

FMC make use of photos, graphic design and illustrations according to copyright law of the EU.
Photo sources: FMC private photos, Agrofoto.dk, Plantevaernonline.dlbr.dk and Shutterstock.com

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.

 

 

Dansk Planteværn