LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Centium® 36 CS

Original mikrokapselteknologi imod ukrudt

Ukrudtsbekæmpelse i vinterraps

Vær på forkant med ukrudtsbekæmpelse i næste år vinterraps. FMC konsulent, Michael Petersen Rose, giver råd og strategiforslag til ukrudtsbekæmpelse i vinterraps.

Bekæmpelse af ukrudt i kartofler

Maj 2020: Mød Technical Sales Manager, Michael Petersen Rose, i marken, hvor han gennemgår ukrudtsarter og rådgiver om bekæmpelse af ukrudt i kartofler
med Novitron® DAM TEC TM og Centium® 36 CS.

Bekæmpelse af ukrudt i roer

April 2020: Technical Sales Manager, Michael Petersen Rose, går i marken og fortæller om bekæmpelse af ukrudt i roer samt giver forslag strategier. Se også strategierne her

Centium® 36 CS bekæmper tokimbladet ukrudt i en lang række bredbladede afgrøder bl.a. vinterraps, roer, kartofler og spinat.

Produktegenskaber

  • Maksimal effekt mod ukrudt i vinterraps

  • Formuleret i en moderne mikrokapsel, der beskytter afgrøden

  • Meget høj effekt imod hyrdetaske og fuglegræs (også SU-resistent)

  • Høj effekt imod burresnerre, storkronet ærenpris og rød tvetand

  • Registreret til mindre anvendelse i 18 forskellige afgrøder

  • Registreret til mindre anvendelse efter rapsens fremspiring

  • Høj effekt imod enårig rapgræs.

Brug ikke Centium 36 CS® på afgrøder i væksthus, eller overdækkede afgrøder (plastik, fiberdug o.lign.)

PRODUKTINFORMATION  
Aktivstof  360 g/l clomazon
Formulering Mikrokapselsuspension (CS)
Emballage 1 l og 5 l
Dosering 0,25 l/ha
Resistensklasse HRAC: F4
Registreringsnummer 421-2


Anvendelse

Centium® 36 CS må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinterraps, kartofler, ærter og gulerødder.

Virkemåde

Clomazon optages i spiringsfasen via kimstængel og rodnet, hvor det påvirker dannelsen af klorofyl og andre pigmenter. På denne måde blokeres for fotosyntesen i følsomme planter. Ukrudtsplanterne dør i spiringsfasen eller umiddelbart efter fremspirigen. Påvirkede ukrudtsplanter bliver kraftigt afblegede. Kulturplanter kan ligeledes blive påvirket af clomazon, men er i stand til at gendanne klorofyl i de afblegede områder. Derfor bliver de afblegede blade grønne og fuldt funktionsdygtige igen.

 

 


FMC anbefaler korrekt brug af personlige værnemidler. Du kan læse hvilke værnemidler du bør anvende på produktets sikkerhedsdatablad.

 Læs mere her

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse.
Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

FMC Privacy-Statement

How fmcagro.dk uses cookies

FMC make use of photos, graphic design and illustrations according to copyright law of the EU.
Photo sources: FMC private photos, Agrofoto.dk, Plantevaernonline.dlbr.dk and Shutterstock.com

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.

 

 

Dansk Planteværn