LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Express® 50 SX®

OBS!
Express® SX® har ændret navn til Express® 50 SX®

Læs mere om nye produktnavne her: OBS! Nye produktnavne 

Effektiv bekæmpelse af tokimbladet ukrudt

Express® 50 SX® er et letopløseligt minimiddel, der fungerer som blandingpartner i ukrudtbekæmpelse. 

SX®-teknologi sikrer fuldstændig opløsning af aktivstoffet, hurtig optagelse af aktivstoffet i ukrudtet og lettere rengøring af sprøjtetanken.

Ny video - Ukrudtsarter i vintersæd og dosering af Express® 50 SX®

Se også videoen - Præcisionsvægt til vejning af Express® 50 SX®


 pdf Etiket


 pdf Sikkerhedsdatablad


 pdf Produktblad


Mindre anvendelse: pdf Golfbaner    pdf Bekæmpelse af bjørneklo 


 

Produktegenskaber

  • Formuleret med SX®-teknologi

  • God og bred løsning

  • Perfekt blandingspartner til ukrudtsbekæmpelse i vårsæd

  • Bruges både alene og i blanding med andre midler

  • Meget letopløseligt granulat = sikker rengøring af tank

  • Ingen restriktioner på halmanvendelse

  • Skånsom overfor græsudlæg.

     

PRODUKTINFORMATION  
Aktivstof 500 g/kg tribenuron-methyl
Formulering Vandispergerbart granulat (WG)
Emballage 100 g
Dosering 15 g/ha
Resistensklasse HRAC: B
Registreringsnummer 11-69


Anvendelse

Express® 50 SX® må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn med og uden udlæg af frøgræs.

Virkemåde

Express® 50 SX® optages hurtigt og transporteres til planternes celler. På følsomt ukrudt stoppes dannelsen af livsvigtige aminosyrer, så væksten standser efter få timer, planterne ophører med at optage vand og næring. Synlige symptomer kommer først senere efter 1-3 uger. Først ses gulfarvning af hjerteskudet/vækstpunktet, derefter bliver ukrudtsplanterne slappe og visner væk. Nedvisningen går stærkest under tørre, varme forhold.

 


FMC anbefaler korrekt brug af personlige værnemidler. Du kan læse hvilke værnemidler du bør anvende på produktets sikkerhedsdatablad.

 Læs mere her

This Website uses first and third party cookies to better understand your preferences, to offer you an optimal user experience, to keep track of statistics and to be able to collect your feedback. By clicking "Accept" or clicking on a link on this Website, you consent to the use of cookies. Read more about these cookies.

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse.
Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

FMC Privacy-Statement 

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.

 

 

Dansk Planteværn