LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Express® 50 SX®

Effektiv bekæmpelse af tokimbladet ukrudt

Få gode råd til bekæmpelse af ukrudt i vårsæd

April 2020: Technical Sales Manager, Michael Petersen Rose, går i marken og giver gode råd og vejledning om bekæmpelse af ukrudt i vårsæd.

Læs også mere om Express® Gold 33 SX®


Video om præcisionsvejning

Ukrudtsarter i vintersæd og dosering af Express
® 50 SX®. Se videoen - Præcisionsvægt til vejning af Express® 50 SX®

Express® 50 SX® er et letopløseligt minimiddel, der fungerer som blandingspartner i ukrudtsbekæmpelse. 

SX®-teknologi sikrer fuldstændig opløsning af aktivstoffet, hurtig optagelse af aktivstoffet i ukrudtet og lettere rengøring af sprøjtetanken.

Produktegenskaber

  • Formuleret med SX®-teknologi

  • God og bred løsning

  • Perfekt blandingspartner til ukrudtsbekæmpelse i vårsæd

  • Bruges både alene og i blanding med andre midler

  • Meget letopløseligt granulat = sikker rengøring af tank

  • Ingen restriktioner på halmanvendelse

  • Skånsom overfor græsudlæg.

     

PRODUKTINFORMATION  
Aktivstof 500 g/kg tribenuron-methyl
Formulering Vandispergerbart granulat (WG)
Emballage 100 g
Dosering 15 g/ha
Resistensklasse HRAC: B
Registreringsnummer 11-69


Anvendelse

Express® 50 SX® må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn med og uden udlæg af frøgræs.

Virkemåde

Express® 50 SX® optages hurtigt og transporteres til planternes celler. På følsomt ukrudt stoppes dannelsen af livsvigtige aminosyrer, så væksten standser efter få timer, planterne ophører med at optage vand og næring. Synlige symptomer kommer først senere efter 1-3 uger. Først ses gulfarvning af hjerteskudet/vækstpunktet, derefter bliver ukrudtsplanterne slappe og visner væk. Nedvisningen går stærkest under tørre, varme forhold.

 


FMC anbefaler korrekt brug af personlige værnemidler. Du kan læse hvilke værnemidler du bør anvende på produktets sikkerhedsdatablad.

 Læs mere her

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse.
Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

FMC Privacy-Statement

How fmcagro.dk uses cookies

FMC make use of photos, graphic design and illustrations according to copyright law of the EU.
Photo sources: FMC private photos, Agrofoto.dk, Plantevaernonline.dlbr.dk and Shutterstock.com

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.

 

 

Dansk Planteværn