LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Express® Gold 33 SX®

OBS!
Express® Gold SX® har ændret navn til Express® Gold 33 SX®

Læs mere om nye produktnavne her: OBS! Nye produktnavne 

Basismiddel til bekæmpelse af bredbladet ukrudt

Express® Gold 33 SX® er et bredtvirkende og samformuleret ukrudtsmiddel til bekæmpelse af tokimbladet ukrudt i korn uden udlæg.

SX®-teknologi sikrer fuldstændig opløsning af aktivstoffet, hurtig optagelse af aktivstoffet i ukrudtet og lettere rengøring af sprøjtetanken.

Produktegenskaber

  • Baseret på den unikke SX®-teknologi

  • Samformuleringen sikrer optimal synergieffekt af aktivstofferne

  • Høj effekt imod tokimbladet ukrudt i korn uden udlæg

  • God virkning på bl.a. hvidmelet gåsefod, agerstedmoder, storke/hejrenæb og lægejordrøg

  • Lavdosis-produkt

  • Effektiv ved lave temperaturer

  • Robust blandingspartner.

PRODUKTINFORMATION  
Aktivstof 222 g/kg tribenuron-methyl + 111 g/kg metsulforon-methyl
Formulering Vandispergerbart granulat (WG)
Emballage 100 g
Dosering 18 g/ha
Resistensklasse HRAC: B
Registreringsnummer 11-66


Anvendelse

Express® Gold 33 SX® er et selektivt systemisk herbicid, som bekæmper en lang række problematiske ukrudtsarter i korn.

Virkemåde

Express® Gold 33 SX® optages primært via bladene. Herefter bliver midlet transporteret ud mod blad- og skudspidserne, hvorefter produktionen af tre vigtige aminosyrer ophører. Dette skyldes, at et bestemt enzym (acetolactace synthasen (ALS)) blokeres.

 


FMC anbefaler korrekt brug af personlige værnemidler. Du kan læse hvilke værnemidler du bør anvende på produktets sikkerhedsdatablad.

 Læs mere her

This Website uses first and third party cookies to better understand your preferences, to offer you an optimal user experience, to keep track of statistics and to be able to collect your feedback. By clicking "Accept" or clicking on a link on this Website, you consent to the use of cookies. Read more about these cookies.

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse.
Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

FMC Privacy-Statement 

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.

 

 

Dansk Planteværn