LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Express® Gold 33 SX®

Basismiddel til bekæmpelse af bredbladet ukrudt

Express® Gold 33 SX® er et bredtvirkende og samformuleret ukrudtsmiddel til bekæmpelse af tokimbladet ukrudt i korn uden udlæg.

SX®-teknologi sikrer fuldstændig opløsning af aktivstoffet, hurtig optagelse af aktivstoffet i ukrudtet og lettere rengøring af sprøjtetanken.

Produktegenskaber

  • Baseret på den unikke SX®-teknologi

  • Samformuleringen sikrer optimal synergieffekt af aktivstofferne

  • Høj effekt imod tokimbladet ukrudt i korn uden udlæg

  • God virkning på bl.a. hvidmelet gåsefod, agerstedmoder, storke/hejrenæb og lægejordrøg

  • Lavdosis-produkt

  • Effektiv ved lave temperaturer

  • Robust blandingspartner.


Få gode råd til bekæmpelse af ukrudt i vårsæd

Fra april 2020: Michael Petersen Rose, Commercial Lead hos FMC går i marken og giver gode råd og vejledning om bekæmpelse af ukrudt i vårsæd.

PRODUKTINFORMATION  
Aktivstof 222 g/kg tribenuron-methyl + 111 g/kg metsulforon-methyl
Formulering Vandispergerbart granulat (WG)
Emballage 100 g
Dosering 18 g/ha
Resistensklasse HRAC: B
Registreringsnummer 11-66


Anvendelse

Express® Gold 33 SX® er et selektivt systemisk herbicid, som bekæmper en lang række problematiske ukrudtsarter i korn.

Virkemåde

Express® Gold 33 SX® optages primært via bladene. Herefter bliver midlet transporteret ud mod blad- og skudspidserne, hvorefter produktionen af tre vigtige aminosyrer ophører. Dette skyldes, at et bestemt enzym (acetolactace synthasen (ALS)) blokeres.

 


FMC anbefaler korrekt brug af personlige værnemidler. Du kan læse hvilke værnemidler du bør anvende på produktets sikkerhedsdatablad.

 Læs mere her

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse.
Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

FMC Privacy-Statement

How fmcagro.dk uses cookies

FMC make use of photos, graphic design and illustrations according to copyright law of the EU.
Photo sources: FMC private photos, Agrofoto.dk, Plantevaernonline.dlbr.dk and Shutterstock.com

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.

 

 

Dansk Planteværn