LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Foxtrot®

Effektiv bekæmpelse af flyvehavre

Foxtrot® er et selektivt, sikkert og økonomisk ukrudtsmiddel, der effektivt bekæmper flyvehavre og andre vanskelige ukrudtsarter bl.a. vindaks, agerrævehale og alm. rapgræs.

Produktegenskaber

  • Strategisk og langsigtet bekæmpelse af flyvehavre

  • Skånsom overfor afgrøden

  • Effektiv imod vindaks, agerrævehale og alm. rapgræs

  • Hurtig effekt

  • Økonomisk i brug

  • Sikker bekæmpelse

  • Minor use godkendt i rajgræs, hundegræs og strandsvingel.

PRODUKTINFORMATION  
Aktivstof 69 g/l fenoxaprop-p-ethyl og safener cloquintocet-mexyl 34,5 g/l
Formulering Olie i vand emulsion
Emballage 5 l
Dosering 1 l/ha
Resistensklasse HRAC: A
Registreringsnummer 11-31


Anvendelse

Foxtrot® er et systemisk virkende specialmiddel til bekæmpelse af flyvehavre. Foxtrot® har desuden nogen effekt på agerrævehale, vindaks og alm. rapgræs.

Virkemåde

Foxtrot® optages af bladene og transporteres herfra til ukrudtsplanternes vækstpunkter, hvor Foxtrot®  påvirker fedtsyresyntesen, hvilket bevirker, at opbygningen af cellemembranen forhindres. Formuleringen af Foxtrot® med en safener medfører, at vårbyg, vårhvede, vinterbyg, vinterhvede, vinterrug og triticale ikke påvirkes af aktivstoffet.

Anvendelse af Foxtrot® i vårbyg med udlæg

(Klik på billedet for større version - Åbner i nyt faneblad)

Kilde: DLF-Trifolium

Aktuelle artikler

Foxtrot® flyvehavrens overmand – der giver frihed til andre opgaver

Afprøvninger har vist, at flyvehavre kan overvintre under danske forhold. Flyvehavren kan, i nogle år være helt væk, på visse lokationer...

 

 


FMC anbefaler korrekt brug af personlige værnemidler. Du kan læse hvilke værnemidler du bør anvende på produktets sikkerhedsdatablad.

 Læs mere her

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse.
Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

FMC Privacy-Statement

How fmcagro.dk uses cookies

FMC make use of photos, graphic design and illustrations according to copyright law of the EU.
Photo sources: FMC private photos, Agrofoto.dk, Plantevaernonline.dlbr.dk and Shutterstock.com

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.

 

 

Dansk Planteværn