LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Foxtrot®

Effektiv bekæmpelse af flyvehavre

Foxtrot® er et selektivt, sikkert og økonomisk ukrudtsmiddel, der effektivt bekæmper flyvehavre og andre vanskelige ukrudtsarter bl.a. vindaks, agerrævehale og alm. rapgræs.

Produktegenskaber

  • Strategisk og langsigtet bekæmpelse af flyvehavre

  • Skånsom overfor afgrøden

  • Effektiv imod vindaks, agerrævehale og alm. rapgræs

  • Hurtig effekt

  • Økonomisk i brug

  • Sikker bekæmpelse

  • Minor use godkendt i rajgræs, hundegræs og strandsvingel.
PRODUKTINFORMATION  
Aktivstof 69 g/l fenoxaprop-p-ethyl og safener cloquintocet-mexyl 34,5 g/l
Formulering Olie i vand emulsion
Emballage 5 l
Dosering 1 l/ha
Resistensklasse HRAC: A
Registreringsnummer 11-31


Anvendelse

Foxtrot® er et systemisk virkende specialmiddel til bekæmpelse af flyvehavre. Foxtrot® har desuden nogen effekt på agerrævehale, vindaks og alm. rapgræs.

Virkemåde

Foxtrot® optages af bladene og transporteres herfra til ukrudtsplanternes vækstpunkter, hvor Foxtrot®  påvirker fedtsyresyntesen, hvilket bevirker, at opbygningen af cellemembranen forhindres. Formuleringen af Foxtrot® med en safener medfører, at vårbyg, vårhvede, vinterbyg, vinterhvede, vinterrug og triticale ikke påvirkes af aktivstoffet.

Anvendelse af Foxtrot® i vårbyg med udlæg

(Klik på billedet for større version - Åbner i nyt faneblad)

Kilde: DLF-Trifolium

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse.
Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

FMC Privacy-Statement

How fmcagro.dk uses cookies

FMC make use of photos, graphic design and illustrations according to copyright law of the EU.
Photo sources: FMC private photos, Agrofoto.dk, Plantevaernonline.dlbr.dk and Shutterstock.com

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.

 

 

Dansk Planteværn