LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Glyfonova® 450 Plus

Miljøstyrelsen har forlænget godkendelsen af aktivstoffet glyphosat indtil 31. december 2022

Total ukrudtsbekæmpelse

Glyfonova® 450 Plus er et total ukrudtsmiddel til overordnet strategisk bekæmpelse af ukrudt. Anvendes til bekæmpelse af kvik og andre fl erårige græsser samt tokimbladet ukrudt.

Produktegenskaber

  • Strategisk bekæmpelse af ukrudt

  • Effektiv ukrudtsbekæmpelse

  • Afstandskrav til vandmiljø 0 meter

  • Koncentreret formulering

  • Tilsat skumdæmper, ingen skum

  • Letflydende

  • Effektforbedring ved hårdt vand med NovaBalance®

PRODUKTINFORMATION  
Aktivstof 450 g/l glyhosat
Formulering Vandopløseligt koncentrat
Emballage 20 l, 640 l og 1000 l
Dosering 4,8 l/ha
Resistensklasse HRAC: G
Registreringsnummer 11-15


Anvendelse

Glyfonova® 450 Plus må kun anvendes til: 1) Ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning i korn, korsblomstrede afgrøder, ærter, hestebønner og græs. 2) Ukrudtsbekæmpelse under frugttræer. 3) Ukrudtsbekæmpelse efter såning og før fremspiring samt selektiv ukrudtsbekæmpelse i jordbrug ved hjælp af specielt udstyr. 4) Ukrudtsbekæmpelse i ikke spiselige havebrugs-, planteskole- og skovkulturer. 5) Ukrudtsbekæmpelse på parkeringsarealer, veje, indkørsler, fortove, havegange, terrasser og udyrkede arealer.

Virkemåde

Glyphosat er et systemisk middel, der alene optages gennem bladene. Virker ved at blokere dannelsen af visse aminosyrer, så væksten går i stå. Transporteres i sivævet til alle vækstpunkter - også i planternes rødder og udløbere. Behandlede planter gulfarves og nedvisner efter en periode afhængig af vejrforholdene.

Mindre anvendelse for Glyfonova® 450 Plus

  Dosering l/ha Begrænsninger
Aronia, blåbær, ribs, solbær og stikkelsbær 2,4 Op til 3 sprøjtninger fra bladfald til beg. Blomstring året efter
Nordmannsgrankulturer til juletræer og pyntegrønt 0,4 - 1,2 Op til 3 sprøjtninger pr. sæson. Bredspredt før knopbrydning.
Nordmannsgrankulturer til juletræer og pyntegrønt 0,6 -1,2 Afskærmet sprøjtning i perioden 1. april – 1. oktober
Lucerne 0,6 - 0,8 En behandling pr. sæson. Bekæmpelse af enårig rapgræs om efteråret i lucerne i perioden efter sidste slæt, hvor afgrøden ikke har væsentlig genvækst. Normalt 1-2 uger efter slæt eller efter den første frost, hvor lucernen går ud af vækst.
Nordmannsgran, nobilis, bøg, eg og ask Op til 1,6 Sprøjtningen udføres inden der er tegn på knopbrydning.
Nordmannsgran over toppen 0,24 Fra skudbrydning til omkring 1. juli
Nordmannsgran over toppen 0,48 Fra 1. juli og resten af granernes vækstperiode

Ansvar for mindre anvendelse og vejledning

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel i en afgrøde af mindre betydning, og som ikke nødvendigvis er nævnt på midlets etikette.

Vejledning til Mindre anvendelse - eget ansvar

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen til mindre anvendelse følges. Cheminova kan ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle træarter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde. Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til mindre anvendelse følges.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

Aktuelle artikler

En innovativ formulering

Glyfonova® 450 Plus er Cheminova A/S nyeste og mest moderne formulering af aktivstoffet glyphosat...

 

 


FMC anbefaler korrekt brug af personlige værnemidler. Du kan læse hvilke værnemidler du bør anvende på produktets sikkerhedsdatablad.

 Læs mere her

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse.
Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

FMC Privacy-Statement

How fmcagro.dk uses cookies

FMC make use of photos, graphic design and illustrations according to copyright law of the EU.
Photo sources: FMC private photos, Agrofoto.dk, Plantevaernonline.dlbr.dk and Shutterstock.com

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.

 

 

Dansk Planteværn