LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Harmony® 50 SX®

Ukrudtsmiddel til græs, korn og majs

Bekæmpelse af ukrudt i majs

Maj 2020: Mød Technical Sales Manager, Michael Petersen Rose, i marken, hvor han rådgiver om ukrudtsbekæmpelse i majs med Border® 100 SC og Harmony® 50 SX®

Harmony® 50 SX® er en vigtig blandingspartner til ukrudtsbekæmpelse i majs.

SX®-teknologi sikrer fuldstændig opløsning af aktivstoffet, hurtig optagelse af aktivstoffet i ukrudtet og lettere rengøring af sprøjtetanken.

Produktegenskaber

  • Formuleret med SX®-teknologi

  • Letopløseligt minimiddel

  • Sikker effekt imod bl.a. storkenæb og korsblomstret ukrudt

  • Kan og må anvendes i sekvens med MaisTer® 

  • Der går lang tid, før majs er i stand til at konkurrere imod ukrudt

  • Majs er følsom overfor konkurrence i etableringen

  • Effektiv bekæmpelse af fuglegræs, hyrdetaske, kamiller, fersken-, snerle- og vejpileurt.

PRODUKTINFORMATION  
Aktivstof 500 g/kg thifensulfuron-methyl
Formulering Vandispergerbart granulat (WG)
Emballage 100 g
Dosering 15 g/ha
Resistensklasse HRAC: B
Registreringsnummer 11-72


Anvendelse

Harmony® 50 SX® må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn med og uden udlæg, samt i lucerne, græs, kløvergræs og fodermajs når majsen har 2-8 blade.

Virkemåde

Harmony® 50 SX®  er et systemisk virkende bladherbicid. Aktivstoffet er et sulfonylurea-middel og virker som en ALS hæmmer. Det medfører, at planten ikke kan producere vigtige aminosyrer. Væksten i følsomme ukrudtsarter påvirkes indenfor få timer efter sprøjtning, men der kan gå flere dage, før der ses visuelle påvirkninger af planten. Symptomerne ses først som en gulfarvning af de øverste meristemer på planten, herefter spreder symptomerne sig til resten af planten. Under perfekte forhold vil ukrudtet visne i løbet af 3 uger, men der kan gå op til 6 uger før den fulde effekt kan ses.

 


FMC anbefaler korrekt brug af personlige værnemidler. Du kan læse hvilke værnemidler du bør anvende på produktets sikkerhedsdatablad.

 Læs mere her

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse.
Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

FMC Privacy-Statement

How fmcagro.dk uses cookies

FMC make use of photos, graphic design and illustrations according to copyright law of the EU.
Photo sources: FMC private photos, Agrofoto.dk, Plantevaernonline.dlbr.dk and Shutterstock.com

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.

 

 

Dansk Planteværn