LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Harmony® 50 SX®

OBS!
Harmony® SX® har ændret navn til Harmony® 50 SX®

Læs mere om nye produktnavne her: OBS! Nye produktnavne 

Ukrudtsmiddel til græs, korn og majs

Harmony® 50 SX® er en vigtig blandingspartner til ukrudtsbekæmpelse i majs.

SX®-teknologi sikrer fuldstændig opløsning af aktivstoffet, hurtig optagelse af aktivstoffet i ukrudtet og lettere rengøring af sprøjtetanken.

Produktegenskaber

  • Formuleret med SX®-teknologi

  • Letopløseligt minimiddel

  • Sikker effekt imod bl.a. storkenæb og korsblomstret ukrudt

  • Kan og må anvendes i sekvens med MaisTer® 

  • Der går lang tid, før majs er i stand til at konkurrere imod ukrudt

  • Majs er følsom overfor konkurrence i etableringen

  • Effektiv bekæmpelse af fuglegræs, hyrdetaske, kamiller, fersken-, snerle- og vejpileurt.

PRODUKTINFORMATION  
Aktivstof 500 g/kg thifensulfuron-methyl
Formulering Vandispergerbart granulat (WG)
Emballage 100 g
Dosering 15 g/ha
Resistensklasse HRAC: B
Registreringsnummer 11-72


Anvendelse

Harmony® 50 SX® må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn med og uden udlæg, samt i lucerne, græs, kløvergræs og fodermajs når majsen har 2-8 blade.

Virkemåde

Harmony® 50 SX®  er et systemisk virkende bladherbicid. Aktivstoffet er et sulfonylurea-middel og virker som en ALS hæmmer. Det medfører, at planten ikke kan producere vigtige aminosyrer. Væksten i følsomme ukrudtsarter påvirkes indenfor få timer efter sprøjtning, men der kan gå flere dage, før der ses visuelle påvirkninger af planten. Symptomerne ses først som en gulfarvning af de øverste meristemer på planten, herefter spreder symptomerne sig til resten af planten. Under perfekte forhold vil ukrudtet visne i løbet af 3 uger, men der kan gå op til 6 uger før den fulde effekt kan ses.

 


FMC anbefaler korrekt brug af personlige værnemidler. Du kan læse hvilke værnemidler du bør anvende på produktets sikkerhedsdatablad.

 Læs mere her

This Website uses first and third party cookies to better understand your preferences, to offer you an optimal user experience, to keep track of statistics and to be able to collect your feedback. By clicking "Accept" or clicking on a link on this Website, you consent to the use of cookies. Read more about these cookies.

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse.
Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

FMC Privacy-Statement 

©2019 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.

 

 

Dansk Planteværn