LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Harmony® Plus 50 SX®

Bekæmper snerlepileurt og andre pileurtarter

Harmony® Plus 50 SX® er et bredtvirkende ukrudtsmiddel til bekæmpelse af to-kimbladede ukrudtsarter især i vårsæd med og uden udlæg. Harmony® Plus 50 SX® er meget effektiv mod snerlepileurt og andre pileurter.

SX®-teknologi sikrer fuldstændig opløsning af aktivstoffet, hurtig optagelse af aktivstoffet i ukrudtet og lettere rengøring af sprøjtetanken.

Produktegenskaber

  • Formuleret med SX®-teknologi
  • God og bred løsning

  • Synergitisk virkning af 2 aktivstoffer

  • Skånsom overfor græsudlæg

  • Forstærket effekt på pileurtarter

  • Perfekt blandingspartner til ukrudtsbekæmpelse i vårsæd

  • Ingen restriktioner på halmanvendelse

PRODUKTINFORMATION  
Aktivstof 167 g/kg tribenuron-methyl + 333 g/kg thifensulfuron-methyl
Formulering Vandispergerbart granulat (WG)
Emballage 100 g
Dosering Se etiketten
Resistensklasse HRAC: B
Registreringsnummer 11-64


Anvendelse

Harmony® Plus 50 SX® må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn med og uden græsudlæg.

Virkemåde

Harmony® Plus 50 SX® optages hurtigt og transporteres til planternes celler. På følsomt ukrudt stoppes dannelsen af livsvigtige aminosyrer, så væksten standser efter få timer, planterne ophører med at optage vand og næring. Synlige symptomer kommer først senere efter 1-3 uger. Først ses gulfarvning af hjerteskudet/vækstpunktet, derefter bliver ukrudtsplanterne slappe og visner væk. Nedvisningen går stærkest under tørre, varme forhold. Harmony® Plus 50 SX® har bedst virkning ved temperaturer på > 10–12°C.

 


FMC anbefaler korrekt brug af personlige værnemidler. Du kan læse hvilke værnemidler du bør anvende på produktets sikkerhedsdatablad.

 Læs mere her

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse.
Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

FMC Privacy-Statement

How fmcagro.dk uses cookies

FMC make use of photos, graphic design and illustrations according to copyright law of the EU.
Photo sources: FMC private photos, Agrofoto.dk, Plantevaernonline.dlbr.dk and Shutterstock.com

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.

 

 

Dansk Planteværn