LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Novitron® DAM TEC®

Bekæmper ukrudt i kartofler og bælgplanter

Bekæmpelse af ukrudt i hestebønner

Maj 2020: Mød Technical Sales Manager, Michael Petersen Rose, i marken, hvor han gennemgår ukrudtsarter og rådgiver om bekæmpelse af ukrudt i kartofler
med Novitron® DAM TEC® og Centium® 36 CS.

Bekæmpelse af ukrudt i hestebønner

April 2020: Technical Sales Manager, Michael Petersen Rose, går i marken og fortæller om bekæmpelse af ukrudt i hestebønner samt giver forslag dosering.

Novitron® DAM TEC® er en original to-komponent formulering til bekæmpelse af ukrudt i kartofler og bælgplanter.

Produktegenskaber

  • Nyudviklet dual active matrix (DAM TEC®) -teknologi

  • Indeholder to optimalt formulerede aktivstoffer i en matrice

  • Meget høj effekt imod tokimbladet ukrudt

  • God effekt imod vanskeligt bekæmpeligt ukrudt i kartofler så som sort natteskygge og pileurt-arter

  • Letopløselig granulat-formulering

  • Både kontakt og systemisk virkning

  • God blandingspartner til glyphosat-produkter før fremspiring af afgrøde

Brug ikke Novitron DAM TEC® på afgrøder i væksthuse, eller overdækkede afgrøder (plastik, fiberdug o.lign.)

PRODUKTINFORMATION  
Aktivstof 500 g/kg aclonifen + 30 g/kg clomazon
Formulering Vanddispergerbart granulat (WG)
Emballage 5 kg
Dosering 2,4 kg/ha
Resistensklasse HRAC: F3 + F4
Registreringsnummer 421-7


Anvendelse

Novitron® DAM TEC® må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i kartofler, bønner og ærter og ikke senere end før fremspiring.

Virkemåde

Aclonifen tilhører gruppen diphenylether-herbicider der inhiberer carotenoid-biosyntesen. Clomazon tilhører gruppen isoxazolidon-herbicider, der inhiberer DOXP synthase. Dannelsen af klorofyl og andre pigmenter i planten inhiberes, på denne måde blokeres for fotosyntesen i følsomme planter. Ukrudtsplanterne dør i spiringsfasen eller umiddelbart efter fremspiringen. Denne gruppe af herbicider betegnes som afblegnings-ukrudtsmidler.

 


FMC anbefaler korrekt brug af personlige værnemidler. Du kan læse hvilke værnemidler du bør anvende på produktets sikkerhedsdatablad.

 Læs mere her

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse.
Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

FMC Privacy-Statement

How fmcagro.dk uses cookies

FMC make use of photos, graphic design and illustrations according to copyright law of the EU.
Photo sources: FMC private photos, Agrofoto.dk, Plantevaernonline.dlbr.dk and Shutterstock.com

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.

 

 

Dansk Planteværn