LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Reactor® 360 CS

Ukrudtskontrol i raps og roer

Reactor® 360 CS er formuleret i en moderne mikrokapsel, som sikrer maksimal beskyttelse af vinterraps og maksimal effekt imod ukrudt. 

Produktegenskaber

  • Maksimal effekt mod ukrudt i vinterraps

  • Formuleret i en moderne mikrokapsel, der beskytter afgrøden

  • Meget høj effekt imod hyrdetaske og fuglegræs (også SU-resistent)

  • Høj effekt imod burresnerre, storkronet ærenpris og rød tvetand

  • Nu også til roer (mindre anvendelse/minor use) Dosering: 0,075 - 0,15 l/ha

  • Beskytter raps imod konkurrence i etableringsfasen

  • Høj effekt imod enårig rapgræs.

PRODUKTINFORMATION  
Aktivstof 360 g/l clomazone
Formulering Mikrokapselsuspension (CS)
Emballage 5 l
Dosering 0,25 l/ha
Resistensklasse HRAC: F4
Registreringsnummer 11-36


Anvendelse

Reactor® 360 CS kan benyttes mod ukrudt i vinterraps før fremspiring. Reactor® 360 CS har god effekt på en lang række tokimbladede ukrudtsarter og visse græsser, dog er der ingen effekt på rodukrudt.

Virkemåde

Clomazon optages i spiringsfasen via kimstængel og rodnet, hvor det påvirker dannelsen af klorofyl og andre pigmenter. På denne måde blokeres for fotosyntesen i følsomme planter. Ukrudtsplanterne dør i spiringsfasen eller umiddelbart efter fremspirigen. Påvirkede ukrudtsplanter bliver kraftigt afblegede. Kulturplanter kan ligeledes blive påvirket af clomazon, men er i stand til at gendanne klorofyl i de afblegede områder. Derfor bliver de afblegede blade grønne og fuldt funktionsdygtige igen.

 


FMC anbefaler korrekt brug af personlige værnemidler. Du kan læse hvilke værnemidler du bør anvende på produktets sikkerhedsdatablad.

 Læs mere her

This Website uses first and third party cookies to better understand your preferences, to offer you an optimal user experience, to keep track of statistics and to be able to collect your feedback. By clicking "Accept" or clicking on a link on this Website, you consent to the use of cookies. Read more about these cookies.

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse.
Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

FMC Privacy-Statement 

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.

 

 

Dansk Planteværn