LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Safari® 50 WG

OBS!
Safari® har ændret navn til Safari® 50 WG

Læs mere om nye produktnavne her: OBS! Nye produktnavne 

Bekæmpelse af besværlige ukrudtsarter i roer

Safari® 50 WG er et ukrudtsmiddel til bekæmpelse af tokimbladet ukrudt i bederoer.

Produktegenskaber

  • Bekæmper besværlige ukrudtsarter i roer

  • Forstærker effekten i det samlet program mod raps i roer

  • Forstærker effekten på hundepersille

  • Letopløseligt granulat

  • Blandbart med relevante ukrudtsmidler til roer

  • Økonomisk ukrudtsbekæmpelse til roer

  • Har både blad- og jordeffekt

PRODUKTINFORMATION  
Aktivstof 500 g/kg triflusulfuron-methyl
Formulering Vandispergerbart granulat (WG)
Emballage 120 g
Dosering 15 g/ha
Resistensklasse HRAC: B
Registreringsnummer 11-76


Anvendelse

Safari® 50 WG må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer, rødbeder, cikorie og julesalat.

Virkemåde

Safari® 50 WG optages primært via bladene. Herefter bliver midlet transporteret ud mod blad- og skudspidserne, hvorefter produktionen af tre vigtige aminosyrer ophører. Dette skyldes, at et bestemt enzym (acetolactace-synthasen (ALS)) blokeres.

 

 


FMC anbefaler korrekt brug af personlige værnemidler. Du kan læse hvilke værnemidler du bør anvende på produktets sikkerhedsdatablad.

 Læs mere her

This Website uses first and third party cookies to better understand your preferences, to offer you an optimal user experience, to keep track of statistics and to be able to collect your feedback. By clicking "Accept" or clicking on a link on this Website, you consent to the use of cookies. Read more about these cookies.

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse.
Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

FMC Privacy-Statement 

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.

 

 

Dansk Planteværn