LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Cuadro® NT

Fleksibel vækstregulering


Etiketudvidelse 2021 af Cuadro® NT

Se video fra marken og læs også nyheden

Op til 230 kg græsfrø i merudbytte

Video fra maj 2021: Cuadro® NT må nu anvendes med op til 1,2 l/ha til vækstregulering i alle arter af frøgræs. Business Development Manager ved FMC, Michael Petersen Rose, går I marken og fortæller om etiketudvidelsen samt giver gode råd til effektiv vækstregulering.

Vækstregulering i vintersæd

Maj 2020: FMC Technical Sales Manager, Michael Petersen Rose, giver råd og vejledning til vækstregulering og merudbytte i vintersæd. 

Cuadro® NT har høj fleksibilitet, fordi produktet kan anvendes i hele afgrødens strækningsfase. Produktet må anvendes i korn- og frøgræsafgrøder.

Produktegenskaber

  • Reducerer lejesæd og øger kvaliteten
  • Forstærker og forkorter stået

  • Giver lettere høst af korn og frøgræs

  • Sikrer bedre bestøvning af frøgræs

  • Nu tilladt med op til 1,2 l/ha i al frøgræs

  • Reducerer risiko for strånedknækning i byg

  • Optimal vækstregulering foretages ved aktiv vækst

PRODUKTINFORMATION  
Aktivstof 250 g/l trinexapac-ethyl
Formulering Emulsionskoncentrat (EC)
Emballage 5 l
Dosering 0,2 - 1,2 l/ha
Resistensklasse -
Registreringsnummer 11-45


Anvendelse

Cuadro® NT må kun anvendes til vækstregulering af korn og frøgræs.

Virkemåde

Cuadro® NT er et vækstreguleringsmiddel, der kan anvendes i alle kornarter, uanset om det er vårsæd eller vintersæd. Cuadro® NT kan også anvendes til vækstregulering af frøgræsafgrøder. Cuadro® NT modvirker lejesæd og sikrer en mere ensartet modning af afgrøden. Cuadro® NT optages gennem bladene, og transporteres systemisk til de voksende skud, hvor aktivstoffet hæmmer stråets strækningsvækst. Dette resulterer i kortere og stærkere strå. Cuadro® NT sikrer en mere ensartet bestøvning af frøgræsafgrøderne og en lettere høst.

 


FMC anbefaler korrekt brug af personlige værnemidler. Du kan læse hvilke værnemidler du bør anvende på produktets sikkerhedsdatablad.

 Læs mere her

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse.
Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

FMC Privacy-Statement

How fmcagro.dk uses cookies

FMC make use of photos, graphic design and illustrations according to copyright law of the EU.
Photo sources: FMC private photos, Agrofoto.dk, Plantevaernonline.dlbr.dk and Shutterstock.com

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.

 

 

Dansk Planteværn