LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Du er her: FMC Agricultural Solutions / Teknisk service / Aktuelle spørgsmål/FAQ / Hvor mange gange må jeg anvende Rubric® i min hvedemark?

Aktuelle spørgsmål/FAQ

 

Jeg vil gerne vide, hvor mange gange jeg må anvende Rubric® i min hvedemark?

Svar fra Technical marketing manager Michael Rose, Cheminova A/S:

 

Af Rubric®-etiketten fremgår det:

 

Dosering og anvendelsesskemaer

Normaldoseringen for Rubricr er 1,0 l/ha og anvendes som beskrevet i Tabel 1.

Maks. dosering er 2 x 1 l/ha. Denne mængde kan udbringes af 2-3 gange afhængig af den valgte dosering. Den sprøjtede mængde per sæson må ikke overstige hvad der svarer til 2 l/ha, hvor de enkelte sprøjtninger ikke må overstige 1 l/ha.

 

Man kan derfor trygt anvende Rubric® 3 gange i sin hvedemark pr. år.

 

Talrige forsøg igennem de seneste 4-5 år har desuden vist, at der er særdeles god økonomi i at anvnde Rubric® op til 3 gange, enten alene, eller med en passende blandingspartner.

 

På nyligt registrerede svampemidler til hvede, kan man ofte læse teksten: "Produktet må maksimalt anvendes to gange pr. sæson". Denne begrænsning gælder altså ikke for Rubric®.

 

Med venlig hilsen

Michael Rose

Andre spørgsmål

 

This Website uses first and third party cookies to better understand your preferences, to offer you an optimal user experience, to keep track of statistics and to be able to collect your feedback. By clicking "Accept" or clicking on a link on this Website, you consent to the use of cookies. Read more about these cookies.

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse.
Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

FMC Privacy-Statement 

©2018 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.

 

 

Dansk Planteværn