LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Du er her: FMC Agricultural Solutions / Teknisk service / Aktuelle spørgsmål/FAQ / Hvor meget Glyfonova® Plus skal jeg anvende i min rygsprøjte?

Aktuelle spørgsmål/FAQ

 

Hvor meget Glyfonova® Plus skal jeg anvende i min rygsprøjte?

Svar fra Cheminova A/S:

 

Glyfonova® Plus indeholder 360 gram af aktivstoffet glyphosat. Nederst på etiketten på produktet kan man læse doseringsangivelsen. Hvis man tager størrelsen på rygsprøjten som udgangspunkt, kan man angive følgende doseringsskema:

 

Vandforbrug 20 L 15 L 10 L 5 L
Behandlet areal 667 m2 500 m2 333 m2 167 m2
Stort - meget ukrudt 400 ml. 300 ml. 200 ml. 100 ml.
Småt - moderat ukrudt 200 ml. 150 ml. 100 ml. 50 ml.

 

Forudsætninger:

F03 fladsprededyse,

Normalt gangtempo lidt over en meter i sekundet = 3,9 km. i timen.

Gennemsnitligt tryk i rygsprøjten: 2 bar.

F03 yder tæt på 1 l./minut.

Ved normalt gangtempo svarer det til 300 l. vand/ha.

Ved meget og stort ukrudt, skal man anvende 6,0 l./ha. Glyfonova® Plus/ha.

Ved moderate mængder, småt ukrudt skal man anvende 3,0 l./ha.Glyfonova® Plus/ha.

 

(Anvendes Glyfonova® 450 Plus, divideres antal ml. med 1,25 )

 

Omregning: 1.000 ml. = 100 cl. = 10 dl. = 1 l.

 

Følgende formel kan opstilles for udregning af hvor meget Glyfonova® Plus, der skal tilsættes til en rygsprøjte, hvis ovenstående forudsætninger overholdes:

 

Rygsprøjtens indhold / vandmængde/ha. = behandlet areal i ha.

Behandlet areal i m2: Behandlet areal x 10.000 =

Dosering ved stort ukrudt: 6 l./ha.

Behandlet areal i ha. x 6 l./ha. = l. Glyfonova® Plus i sprøjten

Omregning fra l. til ml.: gang med 1000 ml./l.

 

Eksempel: udregning på hvor meget Glyfonova® Plus der skal tilsættes til 17 l. vand i en rygsprøjte:

17 l. / 300 l. vand/ha. = 0,0567 ha. (0,0567 ha. = 10.000 m2 x 0,0567 ha. = 567 m2)

0,0567 ha. x 6,0 l./ha. Glyfonova® Plus = 0,3402 l. Glyfonova® Plus.

I ml.: 0,3402 l. x 1000 ml./l. = 340,2 ml.

 

Vejledning:

 

Areal: Opmål det pågældende areal i m2.

 

Ukrudtsmængde: Til mindre ukrudtsbefængte arealer, der jævnligt behandles med Glyfonova® Plus eller tilsvarende produkt, anvendes doseringen under "småt- almindeligt".

 

Er der tale om et meget ukrudtsplaget areal vælges "stort, meget". Man skal forvente at foretage opfølgende behandlinger, når det eksisterende ukrudt er visnet ned og nyt grønt ukrudt forekommer.

 

Vandforbrug: Den anbefalede vandmængde afhænger meget af ganghastighed, overlap med lansen og dyse i rygsprøjten.

 

Behandles en gårdsplads, hvor man, mens man gående i rask trav, behandler i lange baner uden overlap, anvender man en forholdsvis lille mængde vand.

 

Behandler man langs bygninger og lignende, hvor man ofte står stille og retter sprøjtelansen mod ukrudtet, anvender man en forholdsvis stor vandmængde.

 

Vandmængden i ovenstående beregninger er sat til 300 l. vand/ha, hvilket passer til normal ganghastighed, næsten ingen overlap og rygsprøjtens gængse dyse.

 

NB! Sprøjt kun på det, der skal bekæmpes. Pas på vinddrift. Anvend eventuel afskærmet sprøjtning.

Andre spørgsmål

 

This Website uses first and third party cookies to better understand your preferences, to offer you an optimal user experience, to keep track of statistics and to be able to collect your feedback. By clicking "Accept" or clicking on a link on this Website, you consent to the use of cookies. Read more about these cookies.

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse.
Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

FMC Privacy-Statement 

©2018 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.

 

 

Dansk Planteværn