LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Du er her: FMC Agricultural Solutions / Teknisk service / Nyheder / Bekæmpelsestærskler for glimmerbøsser i raps er justeret

Bekæmpelsestærskler for glimmerbøsser i raps er justeret

Oprettet dato: 28. januar 2019

Tærsklerne er nu yderligere justeret efter rapsens vækst

De vejledende bekæmpelsestærskler for glimmerbøsser i raps ses i oversigt 1. Da der anbefales 30-40 planter pr. m2, er kun tærsklen ved det lave plantetal relevant.

Tærsklerne blev sidst justeret til sæson 2016 på baggrund af forsøg i UK, som viste, at der skal mange glimmerbøsser til at skade rapsen, der har en god kompensationsevne. Der blev dog valgt en forholdsvis konservativ indstilling, så de danske tærskler fortsat ligger noget under de engelske tærskler. Se nærmere i Bekæmpelsestærskel for glimmerbøsser er hævet.

Oversigt 1. Vejledende bekæmpelsestærskler for glimmerbøsser i raps i Danmark
(Kilde: Seges)

Planter/m2 Tærskel, glimmerbøsser pr. plante
  Tidligt knopstadie Sen knopstadie
Vinterraps 30-50 8 10
Vinterraps 50-70 6 8
Vårraps 2 6

 

This Website uses first and third party cookies to better understand your preferences, to offer you an optimal user experience, to keep track of statistics and to be able to collect your feedback. By clicking "Accept" or clicking on a link on this Website, you consent to the use of cookies. Read more about these cookies.

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse.
Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

FMC Privacy-Statement 

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.

 

 

Dansk Planteværn