LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Du er her: FMC Agricultural Solutions / Teknisk service / Nyheder / Bekæmpelsestærskler for glimmerbøsser i raps er justeret

Bekæmpelsestærskler for glimmerbøsser i raps er justeret

Oprettet dato: 28. januar 2019

Tærsklerne er nu yderligere justeret efter rapsens vækst

De vejledende bekæmpelsestærskler for glimmerbøsser i raps ses i oversigt 1. Da der anbefales 30-40 planter pr. m2, er kun tærsklen ved det lave plantetal relevant.

Tærsklerne blev sidst justeret til sæson 2016 på baggrund af forsøg i UK, som viste, at der skal mange glimmerbøsser til at skade rapsen, der har en god kompensationsevne. Der blev dog valgt en forholdsvis konservativ indstilling, så de danske tærskler fortsat ligger noget under de engelske tærskler. Se nærmere i Bekæmpelsestærskel for glimmerbøsser er hævet.

Oversigt 1. Vejledende bekæmpelsestærskler for glimmerbøsser i raps i Danmark
(Kilde: Seges)

Planter/m2 Tærskel, glimmerbøsser pr. plante
  Tidligt knopstadie Sen knopstadie
Vinterraps 30-50 8 10
Vinterraps 50-70 6 8
Vårraps 2 6

 

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse.
Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

FMC Privacy-Statement

How fmcagro.dk uses cookies

FMC make use of photos, graphic design and illustrations according to copyright law of the EU.
Photo sources: FMC private photos, Agrofoto.dk, Plantevaernonline.dlbr.dk and Shutterstock.com

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.

 

 

Dansk Planteværn