LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Du er her: FMC Agricultural Solutions / Teknisk service / Nyheder / Effektiv bekæmpelse af glimmerbøsser i vinterraps

Effektiv bekæmpelse af glimmerbøsser i vinterraps

Oprettet dato: 28. marts 2019

I 2019 er de vejledende bekæmpelsestærskler for glimmerbøsser i vinterraps blevet opdateret til:

Avaunt® 150 EC bekæmper alle glimmerbøsser, både de pyrethroid-resistente, og de ikke pyrethroid resistente.

Avaunt® 150 EC skal benyttes i BBCH 30-59, dvs. inden der er gule kronblade synlige i rapsen.

Avaunt® 150 EC har bimærke, og må derfor over blomstrende planter kun udbringes udenfor biernes flyvetid (ca. kl 21-03)

Avaunt® 150 EC virker ved at glimmerbøsserne gnaver af knopperne, så det er vigtigt, at benytte en sprøjteteknik, der sikrer en god dækning af rapsen knopper.

Avaunt® 150 EC anvendes med en dosering på 0,17 l/ha.

 

This Website uses first and third party cookies to better understand your preferences, to offer you an optimal user experience, to keep track of statistics and to be able to collect your feedback. By clicking "Accept" or clicking on a link on this Website, you consent to the use of cookies. Read more about these cookies.

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse.
Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

FMC Privacy-Statement 

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.

 

 

Dansk Planteværn