LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Du er her: FMC Agricultural Solutions / Teknisk service / Nyheder / Fleksibelt produkt giver mere sikker vækstregulering

Pressemeddelelse

Fleksibelt produkt giver mere sikker vækstregulering

3. maj 2016

Af Michael Rose, Technical Marketing Manager, FMC Agricultural Solutions

Afgifterne for chlormequat-chlorid-holdige produkter er, med det nye afgiftssystem, steget markant og ligger nu prismæssigt på samme niveau som en behandling med f.eks. Cuadro. Ved at vælge et fleksibelt vækstreguleringsprodukt, kan landmanden med fordel vente med behandling, til klimaet er optimalt for vækstregulering.

 
Lejesæd
Foto: FMC

  Hvedemark
Foto: Agrofoto

Vær opmærksom på danske pesticidafgifter

Tidligere har vækstreguleringsprodukter baseret på chlormequat-chlorid været meget anvendte, særligt til vækstregulering af vintersæd. Produkter med chlormequat-chlorid skal anvendes tidligt i planternes vækst, hvor klimaet ofte er mindre godt til at opnå optimal vækstregulering.

I det nye afgiftssystem er  chlormequat-chlorid-holdige produkter steget markant i afgift. En behandling med chlormequat-chlorid-holdige produkter ligger nu prismæssigt på samme niveau som en behandling med f.eks. Cuadro. Landmanden kan derfor med fordel vente med vækstregulering med Cuadro til klimaet er optimalt for vækstregulering.

Cuadro giver landmanden mere tid

Vækstregulering med trinexapack-holdinge produkter som f.eks. Cuadro kræver, at der er vækst i planterne. Forsøg i Sverige har vist, at hveden nåede stadie 31 den 15. maj i 2015.

I det kolde forår 2015, skulle vi altså helt hen til den 15 maj før de klimatiske betingelser var optimale for plantevækst og for at opnå en sikker vækstregulerende effekt. Andre vækstregulerende aktivstoffer kræver behandling i stadie 29-30, som ofte er ensbetydende med mindre optimale vækstbetingelser og dermed mindre effekt af vækstreguleringsbehandlingen.

Med Cuadro kan f.eks. hvede vækstreguleres helt frem til BBCH 39 (fanebladet fuldt udviklet). Det giver landmanden god tid til at vælge en periode, hvor klimabetingelserne for vækstregulering er optimale.

Husk frøgræsset

Næsten alle arter af frøgræs kvitterer positivt for vækstregulering. Særligt i  rajgræs og rødsvingel opnås betragtelige nettomerudbytter for optimerede dyrkningsstrategier, hvor vækstregulering med trinexapack-holdinge produkter indgår.

For yderligere information kontakt Michael Rose, Technical Marketing Manager, FMC Agricultural Solutions Denmark på mail michael.rose@fmc.com eller per telefon 96909492 / 41640595

Nyttige links

 FMC Agricultural Solutions Denmark
 Mere om Cuadro vækstregulering
 Mere om afgrøder


FMC Corporation har eksisteret siden 1883 og leverer løsninger, applikationer og kvalitetsprodukter til  landbrugssektoren, industrimarkedet og forbrugermarkedet. Virksomheden har eksisteret siden 1883 og opkøbte i 2015 Cheminova A/S. FMC beskæftiger i dag ca. 7000 medarbejdere over hele verden og er opdelt i 3 segmenter FMC Agricultural Solutions, FMC Health and Nutrition og FMC Lithium.

FMC Agricultural Solutions leverer innovative og omkostningseffektive løsninger til landbruget, som sikrer et højere udbytte og en bedre kvalitet afgrøder. Udvikling af FMC produkter er baseret på viden og forskning. 

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse.
Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

FMC Privacy-Statement

How fmcagro.dk uses cookies

FMC make use of photos, graphic design and illustrations according to copyright law of the EU.
Photo sources: FMC private photos, Agrofoto.dk, Plantevaernonline.dlbr.dk and Shutterstock.com

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.

 

 

Dansk Planteværn