LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Du er her: FMC Agricultural Solutions / Teknisk service / Nyheder / FMC Corporation gennemfører opkøb af Cheminova A/S

FMC Corporation gennemfører opkøb af Cheminova A/S

21. april 2015


FMC Corporation har meddelt, at de har gennemført opkøbet af Cheminova A/S, der er en multinational virksomhed inden for afgrødebeskyttelse. Virksomheden er baseret i Danmark og er et helejet datterselskab under Auriga Industries A/S. I september 2014 meddelte virksomhederne, at de havde underskrevet den endelige opkøbsaftale. FMC gennemførte opkøbet af Cheminova for en samlet pris af 1,8 milliarder dollar, inklusive gældsforpligtelser og forventer, at handlen vil bidrage til at forøge indtjeningen i det første fulde år efter opkøbet.

”Opkøbet af Cheminova er fuldt ud på linje med vores virksomhedsstrategi om at fokusere FMC’s portefølje på slutbrugermarkederne for landbrug, sundhed og ernæring”, sagde Pierre Brondeau, administrerende direktør og bestyrelsesformand for FMC. ”Cheminovas produktportefølje og geografiske tilstedeværelse komplementerer i vid udstrækning FMC. Derudover udviser Cheminova den samme strategiske tilgang som FMC i forhold til at anvende teknologi i forbindelse med de løsninger, vi tilbyder kunderne. Denne handel udvider vores produktportefølje til landbrugssektoren og giver os en betydeligt stærkere adgang til markedet.”

Læs FMC pressemeddelelse her

This Website uses first and third party cookies to better understand your preferences, to offer you an optimal user experience, to keep track of statistics and to be able to collect your feedback. By clicking "Accept" or clicking on a link on this Website, you consent to the use of cookies. Read more about these cookies.

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse.
Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

FMC Privacy-Statement 

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.

 

 

Dansk Planteværn