LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Du er her: FMC Agricultural Solutions / Teknisk service / Nyheder / Forsøg med svampemidler stiller skarpt på nettomerudbytte

Forsøg med svampemidler stiller skarpt på nettomerudbytte

Oprettet dato: 10. juni 2016

PRESSEMEDDELELSE                                                                   


Forsøg med svampemidler stiller skarpt på nettomerudbytte

Af Michael Rose, Technical Marketing Manager, FMC Agricultural Solutions

Resultaterne fra en 3 års forsøgsserie med svampebekæmpelse i vinterhvede sætter fuld fokus på blandingspartnere og nettomerudbytte. Løsninger med en kombination af forskellige triazoler med hver deres styrker viser den absolut bedste nettoøkonomi for landmanden.

 

 
Nettomerudbytte er landmandens gevinst

I et 3 års landsforsøg, som blev udført fra 2013 til 2015, med fokus på nettomerudbytte ved svampebekæmpelse i vinterhvede og sprøjtning efter kemipris, konkluderer bogens forfattere, at ”det fremgår, at de højeste nettomerudbytter er opnået med Proline + Rubric”. Nettomerudbytter er landemandens gevinst og i den sidste ende det, som han skal leve af. Citat kilde: Oversigt over landsforsøg 2015 side 84, tabel 26 (se tabel nedenfor)

Efter 15 forsøg er tendensen tydelig

Forsøget med svampebekæmpelse faldt i to tempi - dels nogle led, hvor det blev undersøgt, hvor meget svampebekæmpelse, landmanden kan købe, hvis han har ca. 300 kr./ha eller ca. 500 kr./ha til rådighed – og dels nogle led, hvor man forsøgte at belyse, hvornår det er optimalt at tilsætte pyrachlostrobin til Ceando/Bell løsninger.

Der blev udført 15 forsøg i alt i forsøgsperioden fra 2013 til 2015. Forsøgene viser, at landmanden opnår den bedste nettoøkonomi ved at vælge en Proline + Rubric-løsning. Uanset om Comet Pro tilsættes i T1, T2 eller T3 viser forsøgene tydeligt, at der ikke opnås en bedre nettoøkonomi end med kombinationen af Proline og Rubric.

Som det ses i tabellen nedenfor er forskellene små og dermed ikke statistisk sikre – dog kan vi med sikkerhed sige, at tendensen med Proline + Rubic som den mest optimale løsning i forhold til nettoøkonomi er helt tydelig. Comet Pro løsningerne er sågar 100 – 200 kr. dyrere per ha.

Hvis landmanden vælger at købe løsninger til ca. 300 hhv. 500 kr./ha. viser de 5 forsøg fra 2015 også, at det er løsningen med 2 x (0,3 Proline + 0,25 Rubric), der giver det højeste nettomerudbytte.

Forfatterens konklusion, at ”det fremgår, at de højeste nettomerudbytter er opnået med Proline + Rubric” understreger, at gamle dyder med at kombinere forskellige triazoler med hver deres styrker fortsat er økonomisk holdbare.


Resultater fra landsforsøg 2015For yderligere information kontakt Michael Rose, Technical Marketing Manager, FMC Agricultural Solutions Denmark på mail michael.rose@fmc.com eller per telefon 96909492 / 41640595

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse.
Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

FMC Privacy-Statement

How fmcagro.dk uses cookies

FMC make use of photos, graphic design and illustrations according to copyright law of the EU.
Photo sources: FMC private photos, Agrofoto.dk, Plantevaernonline.dlbr.dk and Shutterstock.com

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.

 

 

Dansk Planteværn