LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Du er her: FMC Agricultural Solutions / Teknisk service / Nyheder / Glyphosat frikendt

Glyphosat frikendt

Oprettet dato: 16. marts 2017

Glyphosat frikendt


Det europæiske kemikalie agentur (ECHA) har konkluderet, at glyphosat ikke skal betragtes som kræftfremkaldende.

Det kan man læse i en pressemeddelelse på ECHAs hjemmeside: https://echa.europa.eu/da/-/glyphosate-not-classified-as-a-carcinogen-by-echa.

EU-godkendelsen af glyphosat, det aktive stof i f.eks. Glyfonova 450 Plus, blev sat i bero sidste år, fordi EU medlemslandene ønskede at afvente ECHAs beslutning om klassifikation.

Nu har ECHA afsluttet sin vurdering, og der ligger en beslutning. ECHAs fageksperter vurderer, at der ikke er grund til at klassificere for glyphosat for kræftfremkaldende egenskaber.

Vi hilser afgørelsen velkommen og ser nu frem til, at processen omkring fornyelse af EU-godkendelsen for glyphosat kan genoptages. Når aktivstoffet glyphosat har fået fornyet sin godkendelse i EU, kan de enkelte midler, som f.eks. Glyfonova 450 Plus, få fornyet deres godkendelse i de enkelte EU medlemslande.

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse.
Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

FMC Privacy-Statement

How fmcagro.dk uses cookies

FMC make use of photos, graphic design and illustrations according to copyright law of the EU.
Photo sources: FMC private photos, Agrofoto.dk, Plantevaernonline.dlbr.dk and Shutterstock.com

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.

 

 

Dansk Planteværn