LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Gulrust og septoria kan koste udbytte

I år med stærke gulrustepidemier kan der forekomme udbyttetab på op til ca. 50%.

 

Af Michael Petersen Rose, Technical Marketing Manager, michael.rose@fmc.com

 

Gulrust i flere forskellige hvedesorter

Der er indtil videre fundet gulrust i sorterne Oakley, Ambition, Jensen, Frument, Smuggler og Audi. Men også sorterne Tabasco, Tuareg og Asano angribes af samme smitterace som Oakley, og derfor bør man også beskytte disse sorter mod gulrust. I år med stærke gulrustepidemier kan der forekomme udbyttetab på op til ca. 50% Gulrustsvampen trives bedst under kølige og fugtige betingelser, men epidemiske angreb er iagttaget under varme og relativt tørre forhold, såfremt der forinden er oparbejdet en stor smitstofmængde. Historisk set, er den mest skadevoldende svampesygdom i hveden dog stadig septoria. Septoria trives bedst i fugtige sæsoner.

 

Valg af egnet middel

Epoxiconazol er det mest effektive aktivstof til bekæmpelse af gulrust og septoria. Cheminova A/S har en moderne formulering af epoxiconazol i produktet Rubric®, der vil være et oplagt middelvalg til den afsluttende aksbeskyttelse i vinterhvede. Rubric® har fem stjerner ud af fem mulige mod gulrust og fire stjerner ud af fem mulige mod septoria.

 

Den samlede mængde produkt, der anbefales, ved aksbeskyttelsen i hvede, er en halv normaldosering, svarende til 0,5 l./ha. Rubric®. En del af denne mængde kan være bragt ud tidligere som led i en delt aksbeskyttelse.

 

Du er velkommen til at kontakte Michael Rose på 41 64 05 95 for flere oplysninger.

 

Rubric® er registreret varemærke hos Cheminova A/S - FMC Agricultural Solutions.

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse.
Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

FMC Privacy-Statement

How fmcagro.dk uses cookies

FMC make use of photos, graphic design and illustrations according to copyright law of the EU.
Photo sources: FMC private photos, Agrofoto.dk, Plantevaernonline.dlbr.dk and Shutterstock.com

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.

 

 

Dansk Planteværn