LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Nexide® CS - Femte generations Pyrethroid - men den første af sin slags i Danmark

Af Michael Petersen Rose, Technical Marketing Manager, michael.rose@fmc.com

 

Da Cheminova A/S introducerede Nexide® CS på det danske marked, markerede det overgangen til brugen af femte generations pyrethroider. Aktivstoffet i Nexide® CS er den oprensede isomer i en mikrokapselformulering. Nexide® CS er det første pyrethroid, på det danske marked, i en mikrokapselformulering. Da der kun anvendes den aktive del af pyrethoidet, er den samlede mængde aktivstof, som anvendes ved sprøjtning, meget lav, hvorved behandlingen bliver så skånsom som overhovedet muligt for omgivelserne.

 

Aktivstoffet er pakket ind

Mikrokapselformuleringen giver mange fordele. Regnfastheden er øget i forhold til traditionelle formuleringer af pyrethroider, da mikrokapslerne hænger bedre fast på bladets overflade. Samtidig sørger mikrokapslerne for en langsommere frigivelse af aktivstoffet, hvilket givet en bedre langtidsvirkning. Da aktivstoffet er pakket ind, er det bedre beskyttet mod nedbrydning af sollys – en egenskab som traditionelle formuleringer af pyrethroider kan lide under. At aktivstoffet er pakket ind beskytter også sprøjteføreren, hvilket også betyder at Nexide® CS er klassificeret som lokalirriterende.

 

Godkendt til flere afgrøder

Nexide® CS er godkendt i korn, raps, modenheds- og grønne ærter. Doseringen i korn og ærter er 0,05 l./ha. I vinterraps er doseringen 0,06 l./ha. I korn og ærter vil brugeren altså kunne komme helt op på 20 ha. pr. l. Nexide® CS. Dermed kan den samlede mængde emballage, der skal håndteres, opbevares, skylles og smides ud holdes på et meget lavt niveau.

 

Blandbart sammen med andre produkter

Nexide® CS kan blandes med relevante svampemidler, f.eks. Rubric®, ved kombinerede luse og svampesprøjtninger i korn. Nexide® CS kan i vinterraps blandes med produktet Fox® 480 SC ved samtidig bekæmpelse af bladgnav fra rapsjordlopper og ukrudtsbekæmpelse.

 

Behandlingsfristen for Nexide® CS i korn er - den korteste af alle insekticider på det danske marked med - 21 dage. I raps er behandlingsfristen 28 dage og i ærter er den 14 dage.

 

Du er velkommen til at kontakte Michael Rose på 41 64 05 95 for flere oplysninger.

 

Nexide® CS og Rubric® er registrerede varemærker hos Cheminova A/S.

Fox 480® SC er et registreret varemærke hos Maktheshim-Agan Benelux & Nordic BV.

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse.
Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

FMC Privacy-Statement

How fmcagro.dk uses cookies

FMC make use of photos, graphic design and illustrations according to copyright law of the EU.
Photo sources: FMC private photos, Agrofoto.dk, Plantevaernonline.dlbr.dk and Shutterstock.com

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.

 

 

Dansk Planteværn