LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

NovaBalance® – balance i sprøjtevandets kvalitet

 
0,8 l/ha Glyfonova plus + NovaBalance   0,8 l/ha Glyfonova Plus uden NovaBalance

Af Michael Petersen Rose, Technical Marketing Manager, michael.rose@fmc.com

 

I England knytter man ordet ”waterconditioner” til NovaBalance®. Men at finde en dækkende dansk oversættelse er ikke muligt, da hverken vand-forbedringsmiddel eller vand konditionerings produkt rammer helt plet. Det, der sker ved at bruge NovaBalance® er, at man gør sprøjtevandet klar til at tilføre planteværnsmidler.

 

Suger vandet til sig

NovaBalance® virker hygroskopisk, hvilket helt konkret betyder, at produktet har en tendens til at suge vand til sig. Det vise sig ved, at den dråbe, der lander på bladets overflade, vil være lidt længere om at tørre ud, end hvis der ikke var NovaBalance® i dråben. Resultatet er at det tilførte panteværnsmiddel tager længere tid om at blive optaget, men får også en bedre effekt.

 

Lidt populært sagt, kan man sige om NovaBalance®, sammenlignet med andre additiver, at det bruges til at forbedre sprøjtevandets kvalitet.

 

Cheminova A/S - en af de største producenter

Som en af Europas største producenter af glyphosat-holdige produkter, har Cheminova A/S stor ekspertise i formulering og effektoptimering af glyphosatprodukter. Glyfonova® 450 Plus og  Glyfonova® Plus er de bioformuleringer, som Cheminova sælger på det danske marked.

 

De er færdigformulerede og behøver derfor som udgangspunkt ikke ekstra additiver. Men er sprøjtevandets kvalitet, i forhold til glyphosat, ikke optimalt, vil det være en fordel, at tilsætte NovaBalance®, for at forbedre sprøjtevandets kvalitet.

 

Sprøjtevandets indhold af positivt ladede ioner, for eksempel vil Ca++ og Mg++ gå i forbindelse med glyphosat molekylet, og bogstaveligt talt virke som en klods om benet på dette. Glyphosat molekylet + Ca++ bliver fysisk/kemisk for stort, og kan ikke optages eller transporteres i planten, hvorved effekten af molkylet går tabt.

 

Ved tilsætning af NovaBalance®, kan dette undgås, og man kan få en bedre effekt af sin glyphosat-sprøjtning. NovaBalance® doseres i forhold til vandets hårdhed.

 

Testresultater bekræfter egenskaberne

De gode egenskaber fra NovaBalance® viser sig ikke kun i forbindelse med glyphosatsprøjtninger. Tyske test har vist, at roeherbiciderne Kemifam® Power (Herbasan® Power) og Betanal® Power har mindre tendens til at lave udfældninger i sprøjtens filtre, når der tilsættes NovaBalance® til sprøjtevandet. Testene er udført med en dosering på 2 l NovaBalance® pr. 1000 l. sprøjtevand.

 

Men NovaBalance® vil også være en effektiv pH sænker, hvis der er behov for dette i sprøjtetanken. Visse typer af planteværnsmidler for eksempel hormonmidler og pyrethroider har vist sig at være mere udsat for basisk hydrolyse, altså en kemisk nedbrydning af aktivstoffet ved højt pH, end andre typer planteværnsmidler.

 

Normalt vil dette ikke være et problem i det danske sprøjtevand, hvis pH som hovedregel er i orden til planteværnsmidler. Hvis man tilsætte f.eks. borholdige produkter, hæves pH til et kritisk højt niveau, og så vil man få en god pH-sænkende ud af NovaBalance®.

 

Den sidste gode egenskab ved NovaBalance® er, at produktet ikke danner skum i sprøjtebeholderen.

 

Du er velkommen til at kontakte Michael Rose på 41 64 05 95 for flere oplysninger.

 

Registrerede varemærker: Glyfonova® 450 Plus, Glyfonova® Plus og NovaBalance® er registrerede varemærker hos Cheminova A/S - FMC Agricultural Solutions.

 

Kemifam® Power, Herbasan® Power og Betanal® Power er registrerede varemærker hos Bayer Cropscience.

NovaBalance® indeholder:

 

1) Kompleksbundne forsuringsmidler der nedsætter pH og minimerer hydrolyse.

 

2) En langkædet polymerbaseret vandblødgører.

 

3) Midler der neutraliserer uønskede kationiske forbindelser.

 

4) Syre/base-regulerende midler, der forbedrer tankblandingsmuligheder.

 

5) Spredeklæbemiddel der øger bladoptagelsen.

 

NovaBalance® er et meget koncentreret produkt, med en dosering på 0,5 – 2,0 l pr. 1000 liter sprøjtevæske, er det meget små mængder dunke, man skal opbevare, transportere, skylle og bortskaffe.

 

Ved hårdhed under 8 tilsættes 0,5 l NovaBalance® pr 1000 l sprøjtevand.

 

Ved hårdheder mellem 8 og 18 tilsættes 1,0 l NovaBalance® pr 1000 l sprøjtevand.

 

Ved hårdhed over 18 tilsættes 2,0 l NovaBalance® pr. 1000 l sprøjtevand.
Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse.
Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

FMC Privacy-Statement

How fmcagro.dk uses cookies

FMC make use of photos, graphic design and illustrations according to copyright law of the EU.
Photo sources: FMC private photos, Agrofoto.dk, Plantevaernonline.dlbr.dk and Shutterstock.com

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.

 

 

Dansk Planteværn