LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Du er her: FMC Agricultural Solutions / Teknisk service / Nyheder / Ny vejledning om afstandskrav

Ny vejledning om afstandskrav

Oprettet dato: 4. juli 2016

Ny vejledning om afstandskrav 


Miljøstyrelsen har netop udgivet en ny vejledning om muligheder for at nedsætte det afstandskrav til vandmiljøet, der er angivet på etiketten.

Det kan være en mulighed, hvis der bruges særligt afdriftsreducerende sprøjteudstyr.


Brug vejledningen – husk sprøjtejournalen

Miljøstyrelsens vejledning indeholder oplysninger om hvilke krav, der stilles til udstyret, og hvordan man beregner det reducerede afstandskrav.

Husk, at det skal dokumenteres i sprøjtejournalen, hvis der afviges fra det afstandskrav, der står på etiketten. Se i vejledningen hvordan.


Find vejledningen

Miljøstyrelsens Vejledning Nr. 17, Juni 2016, Version 1.0, vedrørende Brug af afdriftsreducerende udstyr ved sprøjtning med plantebeskyttelsesmidler kan findes på

Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk.

This Website uses first and third party cookies to better understand your preferences, to offer you an optimal user experience, to keep track of statistics and to be able to collect your feedback. By clicking "Accept" or clicking on a link on this Website, you consent to the use of cookies. Read more about these cookies.

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse.
Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

FMC Privacy-Statement 

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.

 

 

Dansk Planteværn