LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Du er her: FMC Agricultural Solutions / Teknisk service / Nyheder / Azaka® - nyt svampemiddel med god effekt på knoldbægersvamp

Azaka® - nyt svampemiddel med god effekt på knoldbægersvamp

Oprettet dato: 7. september 2016

God økonomi for landmanden

Forsøgsresultater fra 2015 viser, at der for landmanden er god økonomi i at bekæmpe svampe i vinterraps. FMC har netop introduceret et nyt produkt, som er særdeles velegnet til svampebekæmpelse omkring blomstring i raps.

Forsøgsresultater med svampebekæmpelse i vinterraps i 2015 og foreløbige resultater fra 2016 viser, at der er god økonomi i at bekæmpe svampe i vinterraps.

Landmanden tjener typisk 2 til 3 hkg/ha på at bekæmpe svampesygdomme. Forsøgene viser endvidere, at klassiske aktivstoffer som tebuconazol og azoxystrobin stadig er vigtige aktivstoffer, når det handler om at bekæmpe svampe i raps.

FMC har netop fået godkendt og introduceret et nyt produkt til svampebekæmpelse. Produktet, som hedder Azaka®, indeholder 250 g/l azoxystrobin, og er dermed en særdeles attraktiv blandingspartner i bekæmpelsen af svampesygdomme i raps.

Forsøg viser også, at en indsats med Azaka® omkring blomstring i raps, er særlig effektiv til bekæmpelse af knoldbægersvamp og skulpesvamp, ligesom produktet har vist god effekt på bekæmpelse af rustsygdomme i korn.

Læs mere om produktet Azaka® .

Se forsøgsresultater fra 2015 nedenfor.

 

3 forsøg med svampebekæmpelse og vækstregulering forår i vinterraps 2015.

 

This Website uses first and third party cookies to better understand your preferences, to offer you an optimal user experience, to keep track of statistics and to be able to collect your feedback. By clicking "Accept" or clicking on a link on this Website, you consent to the use of cookies. Read more about these cookies.

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse.
Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

FMC Privacy-Statement 

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.

 

 

Dansk Planteværn