LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Du er her: FMC Agricultural Solutions / Teknisk service / Nyheder / Optimale vilkår for at bekæmpe kvik og ukrudt

Optimale vilkår for at bekæmpe kvik og ukrudt

I en tid, hvor ukrudtsplanterne ikke er præget af vandmangel kan de samtidig foretage stor optagelse af glyphosat.  Som vækstvilkår i markerne er lige nu, er der derfor rigtig gode muligheder for at få meget effektiv bekæmpelse af tidsler, kvik og andet rodukrudt, ved at sprøjte med Glyfonova® 450 Plus og Glyfonova® Plus før høst.

Af Michael Petersen Rose, Technical Marketing Manager, michael.rose@fmc.com

 

Lige før høst af korn er kvik meget følsom over for glyphosatmidler, fordi kvikken har en stor bladmasse i forhold til mængden af underjordiske udløbere. Det giver en bedre transport af glyphosat ned i udløberne, end ved sprøjtning i stub, hvor bladmassen er betydeligt mindre. Samtidig vil andre grønne plantedele i afgrøden; grønskud, bundgræs og tokimbladet ukrudt blive afmodnet, med nemmere høst og lavere vandprocent til følge.

 

Nye regler i efteråret

Regler for jordbearbejdning om efteråret betyder, at glyphosat først må anvendes i stub fra 1. Oktober, hvor der skal etableres en vårafgrøde. Hvor det er muligt at anvende glyphosat mod kvik før høst, vil det give mulighed for en højere effekt.

Før etablering af vintersæd er jord eller glyphosat-behandling ikke lovgivningsmæssigt begrænset. Kvik skal have tre-fire blade for at få effekt af en glyphosat-behandling. Og ofte kan man komme til at mangle tid til genvækst i efteråret. Derfor er effekten mere sikker ved at behandle, før høst.

 

Tid til at sprøjte

I gamle dage var det en gyldne regel, at man sprøjtede ca. 10 dage før høst. Men forsøg har vist, at der ikke sker noget ved at nedvisne kornet op til 20 dage før forventet høst. På dette tidspunkt er kornet så modent, at man vanskeligt kan dele kernerne med en negl, og vandindholdet i afgrøden vil være under 30 %. Husk dog altid at sprøjte så tidligt, at sprøjtefristen på 10 dage kan overholdes.

 

Dosering

Under gunstige bekæmpelsesforhold, som vi ser det i denne tid, bekæmpes kvik med ca. 1.000 g./ha. aktivstof. Tidsler, svinemælk og andre rodukrudtsarter kan også bekæmpes med glyphosat, men tokimbladede arter kræver generelt en højere dosering af glyphosat end kvik. Her bør anvendes den maksimalt tilladte mængde glyphosat på 1080 g. aktivstof/ha.

 

I nedenstående tabel kan ses hvilke doseringer af Glyfonova-produkterne du skal anvende.

 

  Glyfonova® 450 plus l./ha. Glyfonova® Plus l./ha.
Lille kvikmængde 1,6 2,0

Stor kvikmængde og rodukrudt

2,4 3,0

 

Husk at tilsætte NovaBalance®

Glyphosat er et ganske udmærket afkalkningsprodukt. Glyphosat tiltrækker de metal-ioner, som er i sprøjtevandet, primært calcium og magnesium. Når de binder sig til glyphosatmolekylet, bliver dette inaktivt, og effekten af det enkelte molekyle tabes.

 

Ved at tilsætte NovaBalance® først i sprøjtevandet, kan denne inaktivering undgås, og man opnår den maksimale effekt af den tilførte mængde Glyfonova® 450 Plus og Glyfonova® Plus.

 

I nedenstående tabel kan du se hvor meget NovaBalance® du skal tilsætte afhængig af dit vands hårdhed.

 

Vandets hårdhed °dH Dosering NovaBalance®/1000 l. sprøjtevand
Under 8 0,5
Mellem 8 og 18 1,0
Over 18 2,0

 

Bemærk at NovaBalance® tilsættes først i blandingen, og doseres i henhold til vandmængden, og ikke det behandlede areal.

 

Specialproduktioner af korn

Korn beregnet til udsæd må, ifølge kontrakt om fremavl, ikke behandles med glyphosat-produkter før høst. I kontrakter om levering af brødkorn eller maltbyg skal du være opmærksom på, om det er aftalt, at afgrøden ikke må behandles med glyphosat.

 

Optimale betingelser

Behandling bør udføres som morgensprøjtning for at udnytte luftfugtigheden, men ikke på drivvåde planter. Minimum seks timers tørvejr sikrer optimal effekt. Jo mere vand du kører med pr. Ha., jo mere skal du tænke på hårdt vands-problematikken, derfor bør vandmængden ikke overstige 150 l./ha.

 

Du er velkommen til at kontakte Michael Rose på mobil + 45 4164 0595 for flere oplysninger.

 

Glyfonova® og NovaBalance® er registrerede varemærker hos Cheminova A/S - FMC Agricultural Solutions.

 

 

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse.
Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

FMC Privacy-Statement

How fmcagro.dk uses cookies

FMC make use of photos, graphic design and illustrations according to copyright law of the EU.
Photo sources: FMC private photos, Agrofoto.dk, Plantevaernonline.dlbr.dk and Shutterstock.com

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.

 

 

Dansk Planteværn