LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Du er her: FMC Agricultural Solutions / Teknisk service / Nyheder / Syre hæver effekt af visse sprøjtemidler

Syre hæver effekt af visse sprøjtemidler

pdf Hent artiklen som pdf (557.6 KB)

 

Af Merete Hattesen

meh@landbrugsmedierne.dk

tlf. 33 39 47 53

 

Nogle sprøjtemidlers effekt påvirkes af sprøjtevandets pH eller hårdhed, og bør tilsættes surhedsregulerende midler

 

Langt det meste danske sprøjtevand har pH omkring 7, og her er også langt de fleste sprøjtemidler stabile. Men der er undtagelser, hvor det kan være en god ide at regulere pH i væsken med surhedsregulerende midler for at bevare effekten af midlet. Det fortæller Michael Rose fra Cheminova Nordic Baltic.

 

»Visse stofgrupper er stabile ved et højt pH, mens andre er stabile ved et lavt pH. F.eks nedbrydes Betanal og andre Phenmedipham-midler meget hurtigt ved højt pH, og ret hurtigt ved neutralt pH.Halveringstiden for Betanal, hvor halvdelen af stoffet er nedbrudt i en vandig opløsning, er syv minutter ved pH 9, mens den er 12 timer ved pH 7 og 47 dage ved pH 5,« siger han.

 

Man kan være uheldig at få tilstoppede dyser ved at bruge Betanal i hårdt vand med høj pH.

 

»Også pyrethroider nedbrydes relativt hurtigt ved højt pH. Mens minimidler faktisk er mest stabile ved højt pH. Fob/dimmidler som Foxtrot®, Agil o.l. er mest stabile ved neutralt pH. Og både clomazone, glyphosat, triazoler og vækstreguleringsmidler er meget lidt påvirkelige af pH.«

 

Bor hæver pH

»Man skal også være opmærksom på, at når man tankblander med borholdige produkter, stiger pH i sprøjtevandet ret markant - helt op til 8,5-9,0. Og her begynder de mest følsomme aktivstoffer hurtigt at blive nedbrudt,« fortæller Michael Rose. Det kan især blive et problem, hvis man lader tankblandinger stå et stykke tid, inden man kører ud og sprøjter.

 

Glyphosat bedst ved lav pH

»Glyphosat er et godt afkalkningsprodukt, som elsker at binde sig til kalkens calcium og magnesiumioner. Desværre nedsættes glyphosats ukrudtseffekt, når der er bundet kationiske metalioner til molekyle. Men jo lavere pH er i sprøjtevæsken, jo mindre følsom er glyphosat, og jo bedre effekt kan derfor opnås i marken,« fortæller Michael Rose.

 

»Jo hårdere vand, jo højere er pH som oftest. Når pH kommer under 5, bindes der færre metalioner til glyphosat. Og så bevarer en større mængde af aktivstoffet

i glyphosat sin effekt.« På det danske marked findes bl.a. NovaBalance®, pH-fix 5, citronsyre og ammoniumsulfat, som har forsurende egenskaber.

 

Grove tommelfingerregler

  • Tilsættes bor stiger pH i sprøjtevæsken
  • Sænkes pH til under 5, optimeres udnyttelsen af glyphosat
  • Phenmedipham (Betanal) er meget mere stabil ved pH 5 end 7
  • Pyrethroider nedbrydes relativt hurtigt ved højt pH
  • Minimidler er mest stabile ved højt pH

Sprøjtemidler som Betanal og pyrethroider nedbrydes hurtigt ved højt pH, som kan sænkes ved at tilsætte forsurende additiver som NovaBalance, citronsyre, pH-fix 5, ammouimsulfat m.fl. Også glyphosat har bedst effekt ved lav pH. Foto: Jens Tønnesen.

 

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse.
Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

FMC Privacy-Statement

How fmcagro.dk uses cookies

FMC make use of photos, graphic design and illustrations according to copyright law of the EU.
Photo sources: FMC private photos, Agrofoto.dk, Plantevaernonline.dlbr.dk and Shutterstock.com

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.

 

 

Dansk Planteværn