LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Du er her: FMC Agricultural Solutions / Teknisk service / Nyheder / Tegn på robust merudbytte

Tegn på robust merudbytte

Oprettet dato: 27. september 2017

Svampebekæmpelse i vinterraps

Foreløbige resultater fra forsøgsserie med svampebekæmpelse under blomstring i vinterraps tyder på et robust merudbytte ved brug af produkter, der indeholder aktivstofferne tebuconazol og azoxystrobin.

Der er mange jævnbyrdige løsninger til bekæmpelse af svamp i vinterraps ved blomstring. Foreløbige resultater fra forsøgsserie med svampebekæmpelse under blomstring i vinterraps udført ved Ringsted, Årre og Harlev viser, at produkter, der indeholder aktivstofferne tebuconazol og azoxystrobin, leverer et særdeles robust merudbytte - både brutto og netto.

FMC deltager i forsøgene med Azaka®, som er en formulering af azoxystrobin og Riza®, der er en formulering af tebuconazol.

Se de foreløbige resultater i graferne nedenfor.


Svampebekæmpelse under blomstring i vinterraps

Foreløbige resultater fra 3 forsøg udført ved Ringsted, Årre og Harlev.

31-32/37-39/55-61. Ubeh.: hkg/ha

 

Bruttomerudbytte: 

Nettomerudbytte:

 

Kilde: Foreløbige resultater fra landforsøgene.

 

Registrerede varemærker:

FMC:   Azaka® (250 g/l azoxystrobin), Riza® 200 EC (200 g/l tebuconazol
Adama:   Orius® (200 tebuconazol), Mirador 250 SC  (250 g/l azoxystrobin) Mirador Forte (60 azoxysrtobin + 100 tebuconazol)
Bayer:   Propulse (125 fluopyram + 125 prothioconazol)  Folicur Expert (160 tebuconazol + 80 prothioconazol
Syngenta:   Amistar® (250 g azoxystrobin)
BASF:   Pictor Active (250 pyrachlostrobin + 150 boscalid) Efilor (60 methconazol + 133 boscalid)

 

This Website uses first and third party cookies to better understand your preferences, to offer you an optimal user experience, to keep track of statistics and to be able to collect your feedback. By clicking "Accept" or clicking on a link on this Website, you consent to the use of cookies. Read more about these cookies.

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse.
Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

FMC Privacy-Statement 

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.

 

 

Dansk Planteværn