LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Du er her: FMC Agricultural Solutions / Teknisk service / Nyheder / Tilbagekaldelse af Rubric®

Tilbagekaldelse af Rubric®

Oprettet dato: 31. marts 2020

Miljøstyrelsen har den 26. marts 2020 udsendt følgende information:

Tilbagekaldelse af Rubric® - reg.nr. 11-29 

"I henhold til Kommissionens Gennemførelsesforordning EU 2019/168 af 31. januar 2019 udløber aktivstoffet epoxiconazol, da godkendelsesindehaveren, den 3. marts 2020, har trukket deres ansøgning om fornyelse af aktivstoffet i EU tilbage. 

Det betyder at godkendelsen af ovennævnte produkt som indeholder epoxiconazol tilbagekaldes den 30.04.2020, jf. pesticidforordningens1 art. 44, stk. 3, litra a. Produktet må fra denne dato ikke importeres eller sælges af godkendelsesindehaveren til detailledet eller brugere i Danmark. Firmaets eksisterende lagre må heller ikke sælges fra denne dato. 

Til orientering fastsætter Miljøstyrelsen afviklingsfristen for salg af ovennævnte produkt i detailledet til den 30.10.2020. jf. artikel 46 i plantebeskyttelsesmiddelforordningen. Efter modtagelse af dette brev skal godkendelsesindehaver informere detailleddet herom. 

Afviklingsfristen for anvendelse og besiddelse fastsættes til den 30.10.2021. 

Afviklingsfristerne vil blive offentliggjort på bilag 3 om afviklingsfrister i stofbekendtgørelsen. 

Denne afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. § 61 i bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen2. Afskæringen af klagemuligheden berører ikke retten til at anlægge civilt søgsmål efter retsplejelovens almindelige regler, men retssag skal være anlagt senest seks måneder efter at denne afgørelse er meddelt, jf. § 54 i kemikalieloven3". 

pdf Brevet fra Miljøstyrelsen.pdf

 

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse.
Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

FMC Privacy-Statement

How fmcagro.dk uses cookies

FMC make use of photos, graphic design and illustrations according to copyright law of the EU.
Photo sources: FMC private photos, Agrofoto.dk, Plantevaernonline.dlbr.dk and Shutterstock.com

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.

 

 

Dansk Planteværn