LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Du er her: FMC Agricultural Solutions / Teknisk service / Nyheder / Gode råd om aktuelle produkter

Gode råd om aktuelle produkter

Oprettet dato: 20. april 2018

Gode råd til anvendelse af aktuelle produkter 


Safari®

Optimal behandling af ukrudtet er, når det nyfremspirede ukrudt har kimblad – 2 blade.
Safari® udbringes optimalt som splitdosering, 2 x 7,5g Safari® / ha i program. Programmet tilpasses den enkelt marks ukrudtsflora. 

Safari® kan ofte med fordel udbringes alene med non-ionisk sprede-/klæbemiddel, som en 3. og/eller 4. behandling til bekæmpelse af sen og langstrakt fremspiring af tokimbladet ukrudt, som f.eks. hundepersille, raps, agersennep, burresnerre og kamille. Dosering er da 15g Safari®/ha.

Læs mere her: Safari® etiket


Harmony® SX®

Til bekæmpelse af fuglegræs, spildraps, hyrdetaske, kamille, hanekro, ager- sennep, fersken- og bleg pileurt. Behandling foretages når ukrudtet har kimbl.-2 blade. Majsen kan behandles fra 3-6 blad stadiet, BBCH 13-16.

Dosering: 5,6 g Harmony® SX pr. ha + 0.05% sprede/klæbemiddel.

Læs mere her: Harmony® SX® etiket

Express® SX®

Express® SX® er yderst skånsom overfor eventuelle græsudlæg i kornafgrøderne. Express® SX® kan med fordel tankblandes med fluroxypyrholdige produkter som f.eks. Starane 333 HL. I afgrøder, der kan tåle diflufenicanholdige produkter, kan blanding ligeledes være aktuel.

 

Effektiv virkningGod virkning

Anvendelse


 
Læs mere her: Express® SX etiket

 

Express® Gold SX®

Oversigten over landsforsøgene 2017 viser, at blandingen 9 g/ha Express® Gold SX® + 0,03 l/ha Legacy SC + 0,1 l/ha Starane 333 HL har klaret sig særdeles godt både effektmæssigt og økonomisk.
Husk at Express® Gold SX® indeholder aktivstoffet metsulfuron, som gør, at Express® Gold SX® ikke kan anvendes i marker med græsudlæg.
 
Anvendelse


 
Læs mere her: Express® Gold SX® etiket 


Centium® 36 CS

Centium®36 CS må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinterraps, kartofler, ærter og gulerødder. Centium® 36 CS er godkendt til mindre anvendelse i følgende afgrøder: bederoer til foder og konsum, bladbeder, blomsterfrø, gulerødder, pastinak og persillerod, vinterraps på BBCH 12-13, gul sennep, hestebønner, hvidkål, kinesisk kål, kørvel, olieræddike, skorzonerrod, spinat, urtechrysantemum, vårraps til fremavl og persille.

Læs mere her: Centium® 36 CS etiket


Novitron® DAM TEC TM

Novitron DAM TEC TM gav i 2017 i 4 forsøg i hestebønner den bedste effekt på et- og to-kimbladet ukrudt sammenlignet med andre ukrudtsløsninger i hestebønner. Den anvendte løsning i 2017 var en tankblanding med 1,2 kg/ha Novitron Dam TEC TM + 1,0 l/ha Roundup Bio.

Virkning

Der er god virkning på agersnerle, agerstedmoder, alm. brandbæger, burresnerre, bingelurt, ferskenpileurt, fuglegræs, hvidmelet gåsefod, vellugtende kamille, korsblomstrede planter som raps, sennep, hyrdetaske m.fl., lægejordrøg, enårig rapgræs, skærmvortemælk, sort natskygge, snerlepileurt og vejpileurt. Desuden rimelig effekt på blodhirse, hanespore, hundepersille og rød tvetand.

Anvendelse

Novitron® DAM TEC TM skal anvendes i god tid før afgrøden spirer frem for at undgå afblegning af kulturplanterne. Der må maksimalt udføres 1 behandling pr. år. Desuden må der ikke anvendes yderligere clomazon på arealet samme år eller de følgende to år.

Kartofler

Når kartoflerne er færdighyppede, og kammen har sat sig - senest 5 dage før fremspiring.
Anvend 2,4 kg pr. ha.

Ærter (grønne og til modenhed) samt hestebønner

Udbringes senest 2 dage efter såning - dog ikke, hvis der er udsigt til kraftig regn i de nærmest følgende dage efter udbringningen. Anvend 2,4 kg pr. ha. 

Læs mere her: Novitron® DAM TEC TM etiket

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse.
Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

FMC Privacy-Statement

How fmcagro.dk uses cookies

FMC make use of photos, graphic design and illustrations according to copyright law of the EU.
Photo sources: FMC private photos, Agrofoto.dk, Plantevaernonline.dlbr.dk and Shutterstock.com

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.

 

 

Dansk Planteværn