LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Du er her: FMC Agricultural Solutions / Teknisk service / Nyheder / Ukrudtbekæmpelse i vinterraps

Ukrudtbekæmpelse i vinterraps

Oprettet dato: 16. juni 2017

Sikker effekt med Reactor® 360 CS

Ifølge Planteværn Online har Reactor® 360 CS en sikker effekt på fuglegræs, hyrdetaske, burresnerre, rød tvetand, storkronet ærenpris og enårigt rapgræs.

Ved anvendelse af Reactor® 360 CS, Centium® 36 CS eller Command® CS - eventuelt tankblandet med Stomp® CS - kan der ifølge Planteværn Online opnås følgende effekter.

Oversigt fra Planteværn Online

 
Kilde: Planteværn Online, brugers egen blanding: 0,25 l/ha Reactor® 360 CS + 0,44 l/ha Stomp® CS

Som det fremgår af oversigten, giver Reactor® 360 CS en god og sikker effekt på fuglegræs, hyrdetaske, burresnerre, rød tvetand, storkronet ærenpris og enårig rapgræs. En eventuel tankblanding med Stomp® CS øger den samlede effekt på specielt enårig rapgræs og løfter effekten på hejre/storkenæb og kornvalmue.

Som rapsavler skal man være opmærksom på, at specielt fuglegræs og enårig rapgræs kan være vanskeligt at bekæmpe med ordinært registrerede produkter, hvis man vælger ikke at benytte clomazone-holdige produkter i forbindelse med etablering vinterraps. Når rapsen er ved behandlingstidspunktet for Belkar®, er anvendelse af Reactor® 360 CS ikke længere mulig.

Forsøg med og uden clomazone produkter

Billederne nedenfor er fra 2 forsøg i foråret 2017. Det er såkaldte skaktern forsøg, hvor der er behandlet med forskellig timing og forskellige doseringer af Belkar® på den ene led, og forskellige doseringer af clomazone produkt på den anden led.  Det giver mange forskellige kombinationsmuligheder, nogle af kombinationer vises nedenfor. Billederne er fra Hjerm ved Holstebro, og Vranderup ved Kolding.

Ingen clomazone ved etablering

0,5 l/ha Belkar® BBCH 14-16

Stor bestand af enårig rapgræs og fuglegræs

Hjerm

0,25 l/ha clomazone produkt ved etablering og ingen Belkar® senere 

Generelt god effekt

Hjerm

Helt ubehandlet

Stor bestand af fuglegræs, forglemmigej, storkronet ærenpris og enårig rapgræs.

Hjerm

Ingen clomazone ved etablering +

0,5 l/ha Belkar® BBCH 14-16

Stor bestand af enårig rapgræs og fuglegræs

Vranderup

0,25 l/ha clomazone produkt ved etablering og ingen Belkar® senere

Enkelte enårig rapgræs, stedmoder og ærenpris

Vranderup

 Helt ubehandlet 

Stor bestand af fuglegræs, forglemmigej, storkronet ærenpris og enårig rapgræs.

Vranderup


FMC Anbefaling i forbindelse med etablering af vinterraps i efteråret 2017

  • Anvend 0,25 l/ha Reactor® 360 CS i forbindelse med etablering af vinterraps
  • Vær sikker på rettidig bekæmpelse af enårig rapgræs og fuglegræs
  • Tilsæt evt. 0,44 Stomp® CS for at booste effekt på udvalgte arter
  • Overvej Belkar® senere til bekæmpelse af kamiller allerede i efteråret
  • Quartz og andre picloram-følsomme linjesorter tåler behandling med Reactor® 360 CS
  • Skån rapsen for konkurrence i den vigtige etableringsfase
  • Vinterraps med 4-6 blade dækker ukrudt – vanskeligt at ramme.

Registrerede varemærker:

FMC: Reactor® 360 CS, Centium® 36 CS, Command® CS

BASF: Stomp® CS

Dow AgroSciences: Belkar®

This Website uses first and third party cookies to better understand your preferences, to offer you an optimal user experience, to keep track of statistics and to be able to collect your feedback. By clicking "Accept" or clicking on a link on this Website, you consent to the use of cookies. Read more about these cookies.

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse.
Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

FMC Privacy-Statement 

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.

 

 

Dansk Planteværn