LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Du er her: FMC Agricultural Solutions / Teknisk service / Nyheder / Undgå lejesæd med korrekt vækstregulering

Forsøgsresultater

Undgå lejesæd med korrekt vækstregulering

3. maj 2016

Af Michael Rose, Technical Marketing Manager, FMC Agricultural Solutions

Sidste år oplevede mange landmænd, at deres marker gik helt eller delvist i leje. Vi giver her nogle bud på årsager og sammenhænge mellem etablering af afgrøden og risikoen for lejesæd og viser resultater fra 3 forsøg med vækstreguleringsprodukter lavet i Sverige sidste år.

 

Årsager til lejesæd

Man kan, allerede ved etableringen af afgrøden, gøre meget for at minimere risikoen for lejesæd. Først og fremmest er det oplagt at vælge de mest stråstive sorter fremfor de mere blødstråede sorter.

Tidlig etablering af afgrøden, særligt i vintersæd, øger risikoen for lejesæd. For at optimere kvælstofkvoten valgte mange landmænd at etablere vintersæden før 7. september i 2014. Det kan have været en af grundene til den omfattende lejesæd i høst 2015.

Et højt plantetal øger også risikoen for lejesæd, hvorimod en mere tynd afgrøde har mindre risiko for at gå i leje.

Gødskningsstrategien har ligeledes indflydelse på risikoen for lejesæd. Jo mere kvælstof afgrøden tildeles, jo større risiko for lejesæd. Samtidig vil færre tildelinger af (den større?) kvote også øge risikoen.

Etableringen af vintersæd i 2015 var generelt lidt senere end i 2014. Det bør formindske risikoen for lejesæd i vintersæden i 2016. Til gengæld vil mange landmænd tildele deres afgrøder mere kvælstof i 2016, end de har gjort de seneste år. Det taler for, at landmanden bør overveje vækstregulering af sine afgrøder.

 

Forsøg med vækstregulering

Der har ikke de senere år været lavet parcelforsøg med vækstreguleringsprodukter i Danmark. I Sverige blev der til gengæld i 2015 lavet 3 forsøg med vækstregulering.

Forsøg 1
Hveden hvor forsøg 1 lå blev etableret den 25. september, efter vinterraps. Marken blev tildelt 265,7 kg/ha N. Gennemsnitsudbyttet i de vækstregulerede led lå på 11 tons/ha.


Forsøg 2
Hveden hvor forsøg 2 lå blev etableret den 4. september efter vårbyg. Marken blev tildelt 163 kg/ha N. Gennemsnittet i de vækstregulerede led lå på 9,9 tons/ha.


Forsøg 3
Hveden hvor forsøg 3 lå blev etableret 18. september efter havre. Marken blev tildelt 230 kg/ha N. Gennemsnittet i de vækstregulerede led lå på 10,5 tons/ha.

Dyrkningsstrategien for forsøg 3 kommer nærmest på en dansk dyrkningsstrategi i 2016. Nedenfor vises derfor resultaterne fra forsøg 3:

Resultater forsøg 3 – Vækstregulering

Led Behandling Dato BBCH Hkg./ha kerne Strålængde (cm)
1 Ubehandlet     105,5 88
2 0,3 Moddus® Start 19/4 22 106,4 85
3 0,4 Moddus® M 15/5 31 104,7 78
4 0,4 Trimaxx® 15/5 31 102,9 75
5 0,4 Cuadro® NT 15/5 31 107,5 85
6 0,75 Medax® Max 15/5 31 104,6 76
7 0,5 Medax® Max/0,5 Medax®Max 15/5 og 5/6 31/37 102,3 65

(Registrerede varemærker: Syngenta: Moddus®; Adama: Trimaxx®; FMC Agricultural Solutions: Cuadro®; BASF: Medax®).


Bemærk! Udbytterne i led 4 og led 7 er signifikant forskellige fra udbyttet i led 5.


Resultaterne i forsøg 3 tyder på, at der ikke er en umiddelbar sammenhæng imellem den vækstregulerende evne udtrykt ved strålængde og det opnåede merudbytte for vækstregulering. Alle resultater er tilgængelige på NFTS

For yderligere information kontakt Michael Rose, Technical Marketing Manager, FMC Agricultural Solutions Denmark på mail michael.rose@fmc.com eller per telefon 96909492 / 41640595

Nyttige links

 FMC Agricultural Solutions Denmark
 Mere om Cuadro vækstregulering
 Mere om afgrøder

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse.
Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

FMC Privacy-Statement

How fmcagro.dk uses cookies

FMC make use of photos, graphic design and illustrations according to copyright law of the EU.
Photo sources: FMC private photos, Agrofoto.dk, Plantevaernonline.dlbr.dk and Shutterstock.com

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.

 

 

Dansk Planteværn